Siilinjärvi » Kuulutus: Kuntavaalien 2017 vahvistetut tulokset

13.04.2017 | Kuulutus: Kuntavaalien 2017 vahvistetut tulokset

Vaalilain 95 §:n mukaisesti ilmoitetaan, että Siilinjärven kunnan keskusvaalilautakunta on kokouksessaan 12.4.2017 vahvistanut Siilinjärven kunnassa 9. päivänä huhtikuuta 2017 toimitettujen kuntavaalien tuloksen ja julistanut valtuutetuiksi sekä määrännyt heidän varajäsenikseen 1.6.2017 alkavaksi nelivuotiskaudeksi liitteen mukaiset ehdokkaat.

Vaalien tuloksen vahvistamista koskeva pöytäkirja valitusosoituksineen on nähtävänä Siilinjärven kunnantalolla, arkistonhoitajan työhuoneessa seitsemän päivän ajan.

Siilinjärvellä 13. päivänä huhtikuuta 2017

SIILINJÄRVEN KUNNAN KESKUSVAALILAUTAKUNTA