Siilinjärvi » Asuminen ja rakentaminen » Kaavoitus » Nähtävillä olevia kaavoja

Nähtävillä olevia kaavoja

Tynnörinen - lämpölaitos, kaavatunnus 4631
Asemakaava, valmisteluvaihe

Siilinjärven kirkonkylän alueen kaukolämmön turvaamiseksi on käynnistetty asemakaavatyö, jonka tavoitteena on mahdollistaa uuden biopolttoaineita polttavan lämpökeskuksen sijoittuminen kirkonkylän alueelle, olemassa olevan kaukolämmön runkolinjan varteen.

Uudella lämpökeskuksella turvataan kirkonkylän alueen kaukolämmön saanti, mikäli kaukolämmön saanti Yaran Siilinjärven toimipisteen tehtailta loppuu.

Kaava-alueen sijainti:
Kaava-alue sijaitsee noin 2 kilometrin päässä Siilinjärven kirkonkylän keskustasta itään, Nilsiäntien (kt 75) varrella. Suunnittelualue rajautuu pohjoisessa Nilsiäntiehen, idässä metsäalueen halki kulkevaan sähkölinjaan ja etelässä sekä lännessä Jynkänniementiehen.

Kannanottojen esittäminen:
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä valmisteluaineisto ovat nähtävillä 16.2.–19.3.2018 myös Siilinjärven kunnantalolla kaavoitustoimistossa ja pääkirjaston info-pisteessä.

Mahdolliset kannanotot on toimitettava kirjallisesti 19.3.2018 mennessä osoitteella: Siilinjärven kunta, Kunnanhallitus, PL 5, 71801 Siilinjärvi.

Lisätiedot:
Timo Nenonen, kaavoituspäällikkö, 040 740 1410
Riikka Leskinen, kaavasuunnittelija, 040 740 1403

Linkit kaava-aineistoon (pdf):

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma  
Kaavaselostus 
Kaavakartta merkintöineen ja määräyksineen  LINKKI VIREILLÄ OLEVIIN ASEMAKAAVOIHIN  

LINKKI VIREILLÄ OLEVIIN YLEISKAAVOIHIN