Maatalousasiat


Maaseutuhallinnon viranomaistehtävät:

- Viljelijätukiprosessiin liittyvät tehtävät
- Maatalouden luopumistuki- ja eläkejärjestelmiin liittyvät tehtävät
- Tulva-, hirvi- ja petoeläinvahinkoihin liittyvät tehtävät
- Hukkakauralakiin perustuvat tehtävät
- Peruslohkorekisteriin liittyvät tehtävät
- Tukioikeusrekisteriin liittyvät tehtävät
- Eläintenpitäjärekisteriin liittyvät tehtävät
- Valmiussuunnitelmat

Maatilojen ja maaseudun pienyritysten neuvonta ja aktivoiminen:

Maaseutupalvelu tarjoaa neuvontaa ja tukea maaseutuyrityksen jatkajalle tai perustajalle, toiminnan alkutaipaleelle, yritystoimintaa kehittävälle ja laajentavalle sekä omistajanvaihdosta harkitsevalle.

Sydän-Savon maaseutupalvelu toimii maaseutuyritysten ja maatilojen aktivoijana, kehittämistarpeiden kartoittajana sekä tiedon jalkauttajana. Maaseutupalvelu keskittyy maatilojen ja maatilakytkentäisten yritysten kehittämiseen. Toiminta perustuu laaja-alaiseen yhteistyöhön paikallisten ja maakunnallisten kehittäjäorganisaatioiden kesken. Sydän-Savon maaseutupalvelu tarjoaa maatila- / maaseutuyritysten asiakaskäynneillä tai muussa yhteydenpidossa ensiasteen neuvontaa sekä ohjaa tarvittaessa eteenpäin muihin neuvonta- ja kehittämispalveluihin.

Maaseutupalvelu avustaa kehittämissuunnitelmien laadinnassa ja rahoitus-, koulutus- ja kehittämispalveluiden hyödyntämisessä. Maaseutupalvelu edistää yrittäjien välistä yhteistyötä ja on osaltaan luomassa yritystoiminnan toimintaedellytyksiä, mm. työvoimakysymyksissä, peltojen, tuotantorakennusten ja – koneiden tehokkaassa käytössä. Maaseutupalvelu avustaa vuokrasopimusten laadinnassa, tuotantokiintiökaupoissa, yms.