Valtuustoryhmät


Valtuutetut voivat muodostaa valtuustoryhmiä valtuustotyöskentelyä varten. Valtuustoryhmän muodostamisesta, nimestä ja puheenjohtajasta on annettava valtuustolle kirjallinen ilmoitus, joka on kaikkien ryhmään liittyvien valtuutettujen allekirjoitettava. Ilmoitus jätetään valtuuston puheenjohtajalle.

Valtuustoryhmänä pidetään myös yhtä valtuutettua, jos hän on tehnyt em. ilmoituksen.

Valtuusto hyväksyy valtuustoryhmien nimet. Nimi ei saa olla sopimaton. Puolueen valtuustoryhmästä eronneiden valtuutettujen muodostaman uuden valtuustoryhmän nimestä ei saa aiheutua sekaantumisvaaraa puolueen valtuustoryhmän nimeen.kmp/kohonent

Valtuustoryhmien asemasta

Valtuustoryhmä ei ole kunnan toimielin, eikä sille voida siirtää johtosäännöillä tai lailla omaa toimivaltaa tai tehtäviä. Valtuustoryhmän toiminnan ja työskentelyn ei ole myöskään katsottu olevan hallintomenettelyä, johon esteellisyyssääntely ulottuisi.