Kotiäänestys kuntavaaleissa 2017

Kotiäänestyksen ajankohta

Kotiäänestys suoritetaan ennakkoäänestysaikana 29.3.–4.4.2017 äänestäjälle erikseen ilmoitettuna ajankohtana.

Kotiäänestyksen edellytykset

Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen.

Kotiäänestykseen ilmoittautuminen

Henkilön, joka haluaa äänestää ennakolta kotonaan, on ilmoitettava siitä kirjallisesti tai puhelimella viimeistään tiistaina 28.3.2017 ennen kello 16:00 keskusvaalilautakunnan sihteeri Tuula Kohoselle, puh. 044 740 1104.

Äänestäjän puolesta ilmoituksen voi tehdä myös hänen valitsemansa henkilö. Ilmoittautumisessa käyttäviä lomakkeita saa kunnantalon infosta tai sen voi ladata tämän sivun oikean reunan linkistä.

Kotiäänestyksen ilmoittautumislomakkeita saa Siilinjärven kunnantalon neuvonnasta, jossa myös vastaanotetaan ilmoittautumisia. Lomake on saatavissa myös oikeusministeriön vaalisivuilta tai sen voi tulostaa oikealla olevasta linkistä.

Omaishoitajan mahdollisuus äänestää kotiäänestyksen yhteydessä

Kotiäänestykseen oikeutetun hoidettavan kanssa samassa taloudessa asuva omaishoitaja voi myös äänestää kotiäänestyksen yhteydessä. Edellytyksenä on, että omaishoitajan kotikunta äänioikeusrekisterin mukaan on Siilinjärven kunta ja että hän on tehnyt kunnan kanssa omaishoitosopimuksen. Omaishoitajan äänestyshalukkuudesta on ilmoitettava keskusvaalilautakunnalle kotiäänestykseen ilmoittautumista koskevan ohjeistuksen mukaisesti.kmp/kohonent

Keskusvaalilautakunnan yhteystiedot

Postiosoite
PL 5, 71801 Siilinjärvi

Käyntiosoite
Kasurilantie 1, Siilinjärvi

Puhelin
044 740 1104

Keskusvaaliltk:n sihteeri
Hallintosihteeri
Tuula Kohonen
Puh. 044 740 1104
etunimi.sukunimi(at)siilinjarvi.fi

Täytä ja tulosta tai soita


Kotiäänestyslomake

puh. 044 740 1104
keskusvaaliltk:n sihteeri
Tuula Kohonen