Siilinjärvi » Päivähoito ja esiopetus » Esiopetus » Ilmoittaudu esiopetukseen

Ilmoittaudu esiopetukseen

Perusopetuslain mukaan oppivelvollisuuden alkamista edeltävä vuotena lapsen on osallistuttava vuoden kestävään esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan. Vastuu lapsen osallistumisesta esiopetukseen on lapsen huoltajalla.

Maksuttomaan esiopetukseen ovat toimintakaudella 2018-19 (13.8.2018 - 31.5.2019) oikeutettuja vuonna 2012 syntyneet lapset. Lisäksi oikeus esiopetukseen on seitsemänvuotiailla, joiden koulunkäynnin aloittamista on lykätty vuodella sekä viisivuotiailla, joille on tehty päätös pidennetystä oppivelvollisuudesta. Esiopetukseen ilmoittaudutaan sähköisesti ajalla 15.1-25.1.2018 alla olevasta linkistä:

Esiopetukseen ilmoittautuminen 2018-19


Mikäli tarvitsette esiopetusta toimintakaudella 2017-18, ota yhteyttä palveluohjaaja Susanna Lahteen 044 740 1964.

OIKEUTUS MAKSUTTOMAAN ESIOPETUSKULJETUKSEEN

Jos esiopetusta saavan oppilaan matka kotoa esiopetukseen tai varhaiskasvatuslaissa tarkoitetusta päivähoidosta esiopetukseen on viittä kilometriä pidempi, oppilaalla on vastaavasti oikeus maksuttomaan kuljetukseen kotoa suoraan esiopetukseen tai päivähoidosta esiopetukseen ja esiopetuksesta kotiin tai päivähoitoon. Esiopetusta saavalla oppilaalla on oikeus maksuttomaan kuljetukseen myös silloin, kun edellä tarkoitettu matka oppilaan ikä ja muut olosuhteet huomioon ottaen muodostuu oppilaalle liian vaikeaksi, rasittavaksi tai vaaralliseksi. Maksuttoman kuljetuksen vaihtoehtona on oppilaan kuljettamista tai saattamista varten myönnettävä riittävä avustus. Lue lisää

Kuljetushakemus

Ohje

Mikäli lapsenne tarvitsee esiopetuksen lisäksi myös päivähoitoa, riittää siitä ilmoitus esikouluun tutustumispäivän yhteydessä esiopetuspaikkaan sen lisäksi ennen päivähoidon aloittamista on täytettävä palvelusopimus ja toimitettava se päivähoitotoimistoon.

Päivähoito järjestetään lapsen esiopetuspaikassa.

Hakemuslomake

Kuljetushakemus
(paperilomake)