Kuntalisä

Lasten kotihoidon tuen kuntalisän suuruus on Siilinjärvellä 150 €/kk ajalla 1.1.2015 - 31.07.2015. Sisaruskorotus on suuruudeltaan 30 €/kk kustakin muusta alle esiopetusikäisistä sisaruksista. Kunnanvaltuuston 8.12.2014 tekemän päätöksen §38 mukaan kuntalisä lakkautetaan Siilinjärvellä 1.8.2015.

Kuntalisä myönnetään samasta ajankohdasta lukien, mistä perheelle on myönnetty lasten kotihoidon tuki ehdolla, että kuntalisähakemus on jätetty ennen kotihoidon tuen alkamisajankohtaa. Muussa tapauksessa kuntalisä myönnetään hakemuksen jättämistä seuraavan kuukauden alusta siilinjärveläiselle perheelle, joka ei saa yksityisen hoidon tukea tai jossa on alle 2-vuotias lapsi ja jonka alle kouluikäisistä lapsista kukaan ei ole kunnan järjestämän päivähoidon piirissä (perheen esiopetusikäisen lapsen osallistuminen maksuttomaan esiopetukseen ei estä kuntalisän maksamista ja mikäli lapsella on asiantuntijalausunnon perusteella kuntoutuksellinen päivähoidon tarve, oikeus kuntalisään päätetään tapauskohtaisesti).

Lisää ei makseta 3 kuukautta lyhyemmältä ajalta eikä takautuvasti. Kuntalisää ei makseta, jos hakija saa työttömyyskorvausta, äitiys-, isyys- tai vanhempainrahaa, sairauspäivärahaa tai eläkettä. Kuntalisän maksatus keskeytetään ns. isäkuukauden ajaksi, koska perheelle ei makseta tuolta ajalta lasten kotihoidon tukea.

Oikeus tukeen päättyy sen kuukauden lopussa, jolloin perheen nuorin lapsi täyttää kaksi vuotta.

Sisaruskorotus maksetaan kustakin alle esiopetusikäisestä sisaruksesta esiopetuksen alkamista edeltävän heinäkuun loppuun saakka.

Väärin perustein maksettu tuki peritään takaisin.

Hakemuksia saa päivähoitotoimistosta Siilinjärven kunnantalolta tai voit tulostaa sen allaolevasta linkistä:

Kotihoidontuen kuntalisähakemus

Hakemuksen liitteenä tulee olla:

  • kopio Kelan päätöksestä maksaa perheelle kotihoidontukea

  • alkuperäinen verokortti/muutosverokortti (ellei verokorttia toimiteta, ennakonpidätys 60%)

Hakemuksen palautus liitteineen:

Siilinjärven kunta, Varhaiskasvatus
PL 5
Kasurilantie 1
70801 Siilinjärvi

Kuntalisä maksetaan hakijalle kuukauden lopussa ja on hänelle verollista tuloa. 

Lisätietoja

Sari Linna
toimistosihteeri
p. 044 740 1973

Anne Pelkonen
toimistosihteeri
p. 044 740 1615