Muksunetti

Siilinjärven varhaiskasvatuksessa olevilla perheillä on mahdollisuus käyttää Muksunettiä yhteistyövälineenä perheen ja varhaiskasvatuspaikan välilllä. Muksunetissä huoltaja voi lukea Lapsen varhaiskasvatussuunnitelmasta - Lapsi päivähoidossa osion ja täyttää Perushoitokäytännöt kotona -osion.  Lisäksi osalla päiväkoti - ja esiopetusryhmistä on käytössä Omat sivut, joilla ryhmät kertovat toiminnastaan ja tapahtumistaan.

Kun lapsi on aloittanut päivähoidon päiväkodissa huoltajat hakevat käyttöoikeudet Muksunettiin osoitteesta,

www.muksunetti.fi

jos perheestä on useampia lapsia päiväkodissa/ryhmiksessä, pitää huoltajan hakea käyttöoikeudet jokaiselle lapselle erikseen. Lue ensin ohjeet.

Käyttöoikeuksien saamisen jälkeen kirjaudutaan pankkitunnuksilla
alla olevasta linkistä.

Kirjaudu tästä Muksunettiin pankkitunnuksilla

Tuetut selaimet: Google Chrome, Internet Explorer 10 ja 11, FireFox, Safari 5 ja uudempi (Mac). Selaimessa tulee sallia evästeiden käyttö.