Perustoimeentulotuki

Perustoimeentulotukeen sisältyy perusosa, jolla pitää lain mukaan kattaa ravintomenot, vaatemenot, vähäiset terveydenhuoltomenot sekä henkilökohtaisesta ja kodin puhtaudesta, paikallisliikenteen käytöstä, sanomalehdentilauksesta, televisioluvasta, puhelimen käytöstä ja harrastus- ja virkistystoiminnasta aiheutuvat menot sekä muut vastaavat henkilön ja perheen jokapäiväiseen toimeentuloon kuuluvat menot. Toimeentulotukea haettaessa ei perusosaan sisältyvistä menoista tarvitse esittää tositteita eikä edellä mainittuja menoja huomioida enää erikseen toimeentulotuen tulo-menolaskelmassa.

Perusosat: 1.1.2016 alkaen

Yksin asuva  485,50

alennettu (-20 %)

388,40

alennettu (-40 %)

291,30

Yksinhuoltaja   534,05

alennettu (-20 %)

427,24

alennettu (-40 %)

320,43

Muu 18 vuotta täyttänyt 412,68 (avio- ja avopuolisot)

alennettu (-20 %)

330,14

alennettu (-40 %)

247,61

Vanhempansa tai vanhempiensa luona asuva
18 vuotta täyttänyt  354,42

alennettu (-20 %)

283,54

alennettu (-40 %)

212,365

10 - 17-vuotias lapsi

1. lapsi

339,85

2. lapsi

315,58

3. lapsi

291,30

Alle 10-vuotias lapsi

1. lapsi

305,87

2. lapsi

281,59

3. lapsi

257,32

Perusosan lisäksi perustoimeentulotuella katettavia menoja ovat asumistukilain 6 §:n mukaiset asumismenot.

Alla olevan linkin laskurilla, voit tarkistaa suuntaa-antavasti oikeutesi toimeentulotukeen.

toimeentulotukilaskuri