Siilinjärvi » Terveyspalvelut » Suun terveydenhuolto

Suun terveydenhuolto

Suun terveydenhuollon tulosyksikkö tuottaa ehkäisevän, korjaavan ja kuntouttavan suun terveydenhuollon palvelut Siilinjärven kunnan asukkaille. Tavoitteena on tuottaa palvelut lähipalveluina, ammattitaitoisesti, kustannustehokkaasti, yksilöllisyyttä ja ennaltaehkäisyä korostaen. Hammaslääkärien, suuhygienistien ja hammashoitajien pitkälle viedystä tarkoituksenmukaisesta työnjaosta johtuen olemme onnistuneet tässä erinomaisesti.

Hoitoon pääsee koko väestö ja jonotusaikoja ei ole. Särkypäivystykseen pääsee samana päivänä ja ajanvarauksella hammaslääkärille keskimäärin noin 3 – 6 viikossa ja suuhygienistille noin 2 viikossa, perutuille ajoille mahdollisesti jopa aikaisemminkin. Tehokas työnjako ja keskitetty ajanvaraus on mahdollistanut sen, että potilaat ovat kutsujärjestelmässä, eli potilaat kutsutaan hammashoitoon yksilöllisesti määritellyn hoitovälin mukaan joko hammaslääkärille, suuhygienistille tai hammashoitajalle.

Suun terveydenhuollon palvelut tuotetaan Siilinjärven pääterveysasemalla ja Vuorelan hammashoitolassa.

Vuonna 2016 palveluitamme tuottavat

  • 2 erikoishammaslääkäriä (oikomishoito ja kliininen hammashoito)
  • 5 hammaslääkäriä
  • 6 suuhygienistiä, joista 1 osastonhoitaja
  • 9 hammashoitajaa

Vastuuhenkilöinä toimivat

Veijo Miettinen
johtava hammaslääkäri
veijo.miettinen(at)siilinjarvi.fi

Marja-Leena Korhonen 
osastonhoitaja
marja-leena.korhonen(at)siilinjarvi.fi