Siilinjärvi » Ympäristönsuojelu » Maa-ainesten ottaminen » Maa-ainesten ottamisen valvonta

Maa-ainesten ottamisen valvonta

Maa-aineslain mukaisena valvontaviranomaisena toimii viranomaislautakunta. Valvontaa toteuttavana viranhaltijana toimii ympäristönsuojelutarkastaja, joka tekee tarvittaessa tarkastuskäyntejä ottoalueilla.

ELY-keskus tiedustelee otetun maa-aineksen määrää vuosittain. Maa-ainesluvan haltijan on ilmoitettava otetun aineksen määrä ja laatu kirjallisesti. ELY-keskukselle ilmoitetut  tiedot tallennetaan tietojärjestelmään ja niitä käytetään ottamisen ja sen vaikutusten seurantaan.

Ottamistoiminnan valvonnasta kunta perii vuosittain maksun. Kunnan viranomainen voi tiedustella otetun aineksen määrää luvanhaltijalta tai käyttää ELY-keskukselle tehtyä ilmoitusta valvontamaksun suuruuden määrittämiseen.

Yhteyshenkilö

ympäristönsuojelutarkastaja
Johanna Ahonen
puh. 044 740 1442