Asumisterveys


Asunnon sisätilojen olosuhteiden tulee olla sellaiset, ettei niistä aiheudu terveyshaittaa. Asuntojen terveellisyyteen vaikuttavat mm. rakenteiden kunto, ilmanvaihto, oikea lämpötila, sisäilman kosteus ja meluolosuhteet. Erityisesti riittämätön ilmanvaihto ja kosteus- ja homevauriot aiheuttavat asuntojen terveydellisten olosuhteiden heikkenemistä. Merkkejä sisäilman ongelmista ovat esimerkiksi asunnossa esiintyvä tunkkainen tai maakellarimainen haju, kosteusläikät tai värimuutokset asunnon pintarakenteissa. Merkkinä sisäilmaongelmasta voivat olla myös asukkaiden epätavallisen runsaat hengityselinoireilut.

Epäiltäessä sisäilmaongelmaa, tulee rakennuksen omistajan selvittää ongelman syyt ja korjata terveyshaittaa aiheuttavat tekijät. Taloyhtiössä asukkaan tulee ottaa ensimmäiseksi yhteyttä isännöitsijään ja vuokra-asunnoissa asunnon omistajaan tai isännöitsijään. Taloyhtiön tai asunnon omistajan tulee selvittää asiaa. Terveystarkastaja voi tehdä asunnontarkastuksen mahdollisten terveyshaittaa aiheuttavien tekijöiden selvittämiseksi, mikäli taloyhtiö tai asunnon omistaja ei ryhdy toimenpiteisiin.

Omakotitaloissa sisäilmaongelmia ja kosteusvaurioita epäiltäessä on selvitysvastuu rakennuksen omistajalla. Selvityksissä tulee käyttää päteviä rakennusalan asiantuntijoita. Terveystarkastaja voi antaa ohjeita ja neuvontaa selvitysten tekemiseen ja tekee tarvittaessa asunnontarkastuksen terveyshaitan arvioimiseksi. Terveystarkastaja voi käyttää arvioinnissa pätevän asiantuntijan tekemää kuntotutkimusta. Kuntotutkijat, joilla on terveydensuojelulainsäädännön edellyttämä pätevyys, löytyvät VTT:n henkilörekisteristä.

Terveydensuojeluviranomaisen tekemä asunnontarkastus on maksuton. Terveydensuojeluviranomainen ei tee asuntokauppaan liittyviä arvioita.

Yhteyshenkilöt

Kaavi, Tuusniemi, Rautavaara
terveystarkastaja
Antti Hartikainen
puh. 044 740 1434

Siilinjärvi, Lapinlahti
terveystarkastaja
Susanna Haatainen
puh. 044 740 1427

sähköposti:
etunimi.sukunimi@siilinjarvi.fi
ymparistoterveys@siilinjarvi.fi