Siilinjärvi » Ympäristöterveyspalvelut » Elintarvikevalvonta

Elintarvikevalvonta

Elintarvikevalvonnan tehtävänä on valvoa ja edistää elintarvikkeiden turvallisuutta, asianmukaista laatua ja koostumusta sekä ehkäistä ja poistaa elintarvikkeista johtuvia terveyshaittoja. Elintarvikkeiden lisäksi valvotaan niiden valmistusta ja muuta käsittelyä, varastointia, kuljetusta, myyntiä, tarjoilua, muuta luovutusta sekä markkinointia. Valvontakohteita ovat alkutuotanto, liha-, kala- ja maitoalan laitokset, leipomot, eineskeittiöt sekä muut elintarvikkeiden tuotantolaitokset, tukut ja varastot, ravintolat, kahvilat, pubit, tarjoilukioskit, päiväkotien- ja koulujen keittiöt, pikaruokapaikat, henkilöstöravintolat, kioskit, myymälät ja myymäläautot, terminaalit ja kuljetukset ja liikuteltavat myynti- ja tarjoilulaitteet.

Elintarvikevalvonnan sisältöä ja toteutusta on käsitelty ympäristöterveyspalveluiden valvontasuunnitelmassa.

Elintarvikehuoneistot
Elintarvikehuoneisto on rakennus, huoneisto tai sen osa, jossa myytäväksi tai luovutettavaksi tarkoitettuja elintarvikkeita valmistetaan, säilytetään, pidetään kaupan, tarjoillaan tai muutoin käsitellään.

Eläimistä saatavia elintarvikkeita ennen vähittäismyyntiä käsitteleville elintarvikehuoneistoille (liha-alan laitokset, kala-alan laitokset, maitoalan laitokset, muna-alan laitokset ja varastolaitokset) on haettava ennakkoon hyväksyntä kunnan elintarvikevalvontaviranomaiselta. Muista elintarvikehuoneistoista tehdään kirjallinen ilmoitus kunnan elintarvikevalvontaviranomaiselle ennen toiminnan aloittamista.

Tarkastukset
Kuntien elintarvikevalvojat tekevät elintarvikehuoneistoihin valvontasuunnitelman mukaisia säännöllisen valvonnan tarkastuksia.  Elintarvikehuoneistojen säännöllisen valvonnan tarkastusten tulokset julkaistaan hymynaamoin Oivahymy internetsivuilla. Oiva-raportti on julkistettava yrityksen sisäänkäynnin yhteydessä, sen välittömässä läheisyydessä tai muussa kuluttajan kannalta sopivassa paikassa. Lisäksi kaikkien elintarvikehuoneistojen, jotka markkinoivat tuotteitaan internetissä, tulee julkaista Oiva-raporttinsa omilla kotisivuillaan. Lisätietoa Oiva-raporttien esillepanosta löytyy tästä linkistä.

Myynti ja tarjoilu tapahtumissa, myyjäisissä yms.
Yksityisten henkilöiden, yhdistysten ja harrastekerhojen ei tarvitse ilmoittaa elintarvikkeiden myynnistä ja tarjoilusta kunnan elintarvikevalvontaviranomaiselle. Poikkeuksena ovat tapahtumat, joissa valmistetaan ruokaa eikä toimintaa voida pitää elintarviketurvallisuusriskeiltään vähäisenä. Liikkuvan elintarvikehuoneiston toimijan tulee tiedottaa kunnan valvontaviranomaiselle tulostaan tapahtumaan.


Ota yhteys terveystarkastajaan, kun

  • perustat uuden elintarvikehuoneiston.
  • suunnittelet elintarvikehuoneiston tilojen muuttamista tai korjausta.
  • lopetat elintarvikeyrityksen.
  • elintarvikehuoneiston toimija vaihtuu.
  • tarvitset neuvoa tai opastusta esim. omavalvontasuunnitelman teossa.
  • haluat valittaa elintarvikkeista tai elintarvikeyrityksestä.
  • epäilet saaneesi ruokamyrkytyksen

Yhteyshenkilöt

Kaavi, Rautavaara, Tuusniemi
terveystarkastaja
Ritva Savolainen
puh 044 740 1424

Lapinlahti, Siilinjärvi
terveystarkastajat
Ritva Savolainen
puh. 044 740 1424
Sirpa Hakkarainen
puh. 044 740 1458

Eläimistä saatavia elintarvikkeita tuottavat laitokset:
Vastaava eläinlääkäri
Kaisa Hartikainen
puh. 044 740 1423

Sähköposti:
etunimi.sukunimi@siilinjarvi.fi
ymparistoterveys@siilinjarvi.fi