Hyppää sisältöön
90% 95% 100% 110% 120% Tekstin koko
Takaisin etusivulle

Aluevaaleista

28.12.2021

Aluevaalit toimitetaan sunnuntaina 23.1.2022. Ennakkoäänestys toimitetaan kotimaassa 12.1.–18.1.2022 ja ulkomailla 12.–15.1.2022.

Äänioikeutettu voi äänestää ennakkoon missä tahansa yleisessä ennakkoäänestyspaikassa kotimaassa tai ulkomailla, mutta vaalipäivänä vain siinä äänestysalueessa (äänestyspaikassa), joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kohdalleen ja joka mainitaan äänestäjälle postitetussa ilmoituskortissa. Ilmoituksen äänioikeudesta saa paperipostin sijasta sähköisessä muodossa Suomi.fi-viesteihin, jos henkilöllä on palvelu käytössään.

Vaalipäivän (23.1.2022) äänestyspaikat Siilinjärvellä

Vaalitoimitus alkaa vaalipäivänä 23.1.2022 kello 9:00 ja jatkuu yhtäjaksoisesti kello 20:00 saakka. Siilinjärven kunnassa äänestyspaikat äänestysalueittain on lueteltu seuraavana.

001 Pohjoinen alue: Pöljän koulu, Viitonen 2881
002 Itäinen alue: Kuuslahden koulu, Nilsiäntie 935
003 Läntinen alue: Hamulan koulu, Harjamäenraitti 15
004 Kasurila: Kasurilan koulu, Pihlajapolku 2
005 Vuorela: Vuorelan nuorisotila, Rinnepolku 1, C-ovi
006 Toivala: Suininlahden koulu, Suininlahdentie 1
007 Kirkonkylä/Keskusta: Kunnantalo, Kasurilantie 1
008 Kirkonkylä/Leppäkaarre: Leppäkaarteen kerhotila, Honkarannantie 8
009 Kirkonkylä/Koillinen: Ahmon koulu, Ahmontie 1

Yleiset ennakkoäänestyspaikat Siilinjärvellä

Ennakkoäänestys tapahtuu 12.–18.1.2022. Siilinjärvellä on seuraavat yleiset ennakkoäänestyspaikat:

Kunnantalo
Kasurilantie 1, Siilinjärvi
12.–16.1.2022 kello 09:00–18:00
17.–18.1.2022 kello 09:00–20:00
Vuorelan nuorisotila
Rinnepolku 1, C-ovi
12.–18.1.2022 kello 09:00–18:00

Kotiäänestyksestä / ilmoittautuminen päättynyt

Kotiäänestys toimitetaan jonakin ennakkoäänestysjaksoon sattuvana päivänä kello 9–20. Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen.

Kotiäänestys­tä haluavan tai hänen valitsemansa henkilön tulee ilmoittautua kotiäänestykseen puhelimitse (puh. 044 740 1102) tai kirjallisesti (Siilinjärven kunnan keskusvaalilautakunta, PL 5, 71801 Siilinjärvi) viimeistään tiistaina 11.1.2022 kello 16:00. Kirjallisen ilmoituksen voi tehdä joko vapaamuotoisesti tai käyttäen oikeusministeriön vahvistaman kaavan mukaista kotiäänestyslomaketta. Lomaketta on saatavana mm. kunnantalon neuvonnasta ja se on myös seuraavana pdf-tiedostona (Kotiäänestyslomake)

Äänestäjän henkilöllisyyden todistaminen

Vaalilain mukaan äänestäjä on velvollinen esittämään vaalivirkailijalle selvityksen henkilöllisyydestään. Äänestäjän tulee siis ottaa mukaansa todistus henkilöllisyydestään (henkilökortti, passi, ajokortti tai muu vastaava asiakirja). Jos hänellä ei ole henkilöllisyyttä osoittavaa asiakirjaa, hän voi saada poliisilaitokselta maksuttoman, väliaikaisen henkilökortin äänestämistä varten. Sitä haettaessa tarvitaan kaksi passikuvaa.

www.vaalit.fi