Hyppää sisältöön
Takaisin etusivulle

Päivitetty koronaohjeistus: sairasta hengitystieinfektio kotona

24.1.2022
 • Hallinnollisista eristyspäätöksistä luovutaan. Tartunnan saaneiden tulee eristäytyä omaehtoisesti ja ilmoittaa altistumisesta henkilöille, joiden kanssa on ollut lähikontaktissa.
 • Positiivisen koronavirustestituloksen saaneille on toimintaohjeita kuntien ja THL:n verkkosivuilla.

 Tartuntatautiviranomaisen asettama eristys menettänyt vaikuttavuutensa

 • Koska omikronmuunnos tartuttaa merkittävästi jo ennen oireiden alkua ja näytteenotossa on viiveitä, suurin osa jatkotartunnoista on jo tapahtunut testituloksen tullessa tartuntatautiviranomaisen tietoon. Henkilön eristykseen asettamisella ei ole tällöin epidemiologista perustetta. Jälkikäteen tehdyillä eristyspäätöksillä ei voida ehkäistä tartuntojen leviämistä.
 • Lieväoireisille suositellaan kotona pysymistä ja kotitestejä, jolloin todetut tartunnat eivät tule lainkaan tartuntatautiviranomaisten tietoon.

 Ohje: vältä kontakteja

 • Jos olet oireinen, jää kotiin ja vältä kontakteja muihin, kunnes oireet ovat lievittyneet. Vältä kontakteja oman talouden ulkopuolisiin henkilöihin vähintään viiden vuorokauden ajan.
 • Jos yleisvointisi on hyvä, sinun ei tarvitse ottaa yhteyttä terveydenhuoltoon tai hakeutua koronavirustestiin. Voit halutessasi tehdä koronakotitestin.

Koronavirustestausta on kohdennettu

 • Testaaminen on kohdennettu vakavasti sairaisiin potilaisiin, vakavan koronavirustaudin riskiryhmiin kuuluviin, sosiaali- ja terveydenhuollossa työskenteleviin sekä pitkäaikaishoitolaitoksissa asuviin.

 Normaalit sairauspoissaolokäytännöt käyttöön

 • Tartuntatautilain edellyttämää epidemiologista perustetta laajamittaisille eristyspäätöksille ei enää ole.
 • Tarpeesta korvata ansionmenetys ei synny perustetta määrätä henkilöä eristykseen.
 • Työnantaja ei voi vaatia työntekijältä eristyspäätöstä.
 • Ansionmenetykset tulee korvata ensisijaisesti muilla tavoin kuin tartuntataudeista vastaavan lääkärin hallinnollisella päätöksellä. Korvaavia käytäntöjä voivat olla esimerkiksi normaalit sairauspäivärahakäytännöt tai työntekijän laajennettu oikeus olla poissa omalla ilmoituksella. Sosiaali- ja terveysministeriö tekee parhaillaan selvitystä, miten asia voitaisiin ratkaista.

 Jo asetetut eristykset eivät muutu!