Takaisin etusivulle

Jätevesineuvontaa

30.4.2019

Jätekukon jätevesineuvontahankkeen viimeinen kausi on alkamassa. Jätevesineuvontaa tarjotaan alueilla, joita koskee velvoite kunnostaa jätevesijärjestelmät 31.10.2019 mennessä. Näitä alueita ovat pohjavesialueet ja vesistöjen ranta-alueet, missä ei ole vesihuoltolaitosten viemäriverkostoa. Kiinteistökohtaiset neuvontakäynnit ovat kiinteistönomistajille veloituksettomia ja laitevalmistajista riippumattomia. Asiakas saa luotettavaa tietoa siitä, onko kiinteistön jätevesien käsittelyä tehostettava vai ei. Mahdollisista tehostamis- ja parannuskeinoista annetaan vaihtoehtoisia ratkaisu- ja toteutustapoja sekä tietoa kunnostuksen etenemisjärjestyksestä ja siinä tarvittavista luvista.

Neuvontakäynnistä voi sopia Harri Kinnusen kanssa (puhelin 044 368 0232, sähköpostiosoite harri.kinnunen@jatekukko.fi). Jätevesineuvoja on Siilinjärven kunnantalolla järjestettävässä Vesj’päevässä 10.5. klo 10 alkaen.  Vesj’päevässä kävijöiden kesken arvotaan Savo-Karjalan ympäristötutkimus Oy:n lahjoittama talousvesikaivon analyysipaketti.

Vesj’päevän järjestävät kunnan ympäristönsuojelu, rakennusvalvonta ja terveysvalvonta sekä Jätekukko Oy, Savo-Karjalan ympäristötutkimus Oy ja Savo-Karjalan vesiensuojeluyhdistys ry.