Hyppää sisältöön
Takaisin etusivulle

Kasurilassa tehdään arkeologisia kaivauksia

25.10.2021

Siilinjärven Kasurilassa, laskettelukeskuksen kohdalla olevalla peltoalueella, tehdään arkeologisia tutkimuksia loka-marraskuussa. Tutkimukset liittyvät kunnan suunnitelmiin saada Kasurilan muinaisjäännöksen alue asemakaavoitettua asuntorakentamiseen. Tavoitteena on kaavoittaa alueelle uusia rivi- ja omakotitalojen rakennuspaikkoja. Museoviranomainen on todennut kaavan neuvotteluissa, että alueen osoittaminen asuntorakentamiseen vaatii muinaisjäännöksen tutkimisen.

Tutkittavassa kohteessa on sijainnut historiallisen ajan rakennuksia mahdollisesti jo 1600-luvulla. Vuonna 2015 suoritetuissa koekaivauksissa peltomullan alta löytyi mm. asuinpaikan rakenteita, ikkunalasia sekä tulisijojen ja mahdollisen kaivon jäänteitä. Museoviranomaisen mukaan Siilinjärven Kasurilan kohteella suoritettavat tutkimukset ovat ensimmäiset historiallisen ajan torpan rakennuspaikan kaivaukset Pohjois-Savossa.

Tutkimusten tavoitteena on täydentää aiempia tutkimuksia sekä selvittää ja dokumentoida muinaisjäännöslöydökset tarkasti, jotta paikan historiaa saadaan talteen ja muinaisjäännöskohteet voidaan poistaa muinaisjäännösrekisteristä. Sen jälkeen alue voidaan kaavoittaa pientalojen rakennuspaikoiksi.

Kunta on tilannut tutkimukset Mikroliitti Oy:ltä. Kaivauksista vastuullisena tutkimusjohtajana toimii FM Juuso Koskinen. Varsinaisten kaivausten on arvioitu kestävän Kasurilassa noin kolme viikkoa, jonka jälkeen taltioidut löydökset konservoidaan, luetteloidaan ja toimitetaan arkeologisiin kokoelmiin. Tutkimuksista laaditaan lopuksi raportti Museovirastolle.

Kartta kaivauksien rajauksista