Hyppää sisältöön
90% 95% 100% 110% 120% Tekstin koko
Takaisin etusivulle

Kotiäänestys / eduskuntavaalit

17.3.2019

Eduskuntavaalien kotiäänestys suoritetaan ennakkoäänestysaikana 3.–9.4.2019 äänestäjälle erikseen ilmoitettavana ajankohtana.

Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen. Kotiäänestys toimitetaan ennakkoäänestysaikana 3.–9.4.2019 äänestäjälle erikseen ilmoitettuna ajankohtana.

Henkilön, joka haluaa äänestää ennakolta kotonaan, on ilmoitettava siitä kirjallisesti tai puhelimella viimeistään tiistaina 2.4.2019 ennen kello 16:00 keskusvaalilautakunnan sihteerille puh. 044 740 1104. Äänestäjän puolesta ilmoituksen voi tehdä myös hänen valitsemansa henkilö. Ilmoittautumisessa käytettäviä lomakkeita saa kunnantalon infosta tai sen voi ladata tästä.

Kotiäänestykseen oikeutetun hoidettavan kanssa samassa taloudessa asuva omaishoitaja voi myös äänestää kotiäänestyksen yhteydessä. Edellytyksenä on, että omaishoitajan kotikunta äänioikeusrekisterin mukaan on Siilinjärven kunta ja että hän on tehnyt kunnan kanssa omaishoitosopimuksen. Äänestyshalukkuudesta on ilmoitettava keskusvaalilautakunnalle kotiäänestykseen ilmoittautumista koskevan ohjeistuksen mukaan.

Siilinjärven keskusvaalilautakunta
PL 5 (Kasurilantie 1), 71801 Siilinjärvi
puh. 044 7401104
vaalit@siilinjarvi.fi

Keskusvaalilautakunnan sihteeri
Hallintosihteeri Tuula Kohonen
puh. 044 7401104
tuula.kohonen@siilinjarvi.fi tai vaalit@siilinjarvi.fi

Lisätietoa vaaleista