Hyppää sisältöön
Takaisin etusivulle

Koulu alkaa Maistua!

17.9.2019

 

Tänä lukuvuonna Siilinjärvellä testataan alkaako koulu maistua paremmalta, kun ruokakasvatus tulee nykyistä selkeämmin osaksi koulun päivittäisiä rutiineja.
Siilinjärvellä kolmella alakoululla otetaan käyttöön alakoulun opettajan ruokakasvatuksen työkalu Maistuva koulu -verkkoalusta (www.maistuvakoulu.fi). Alustalta löytyvät yhteen koottuina ja selkeästi luokiteltuina ruokakasvatukseen sopivat materiaalit ja ideat oppitunneille sekä kouluruokailun kehittämiseen.

Ruokakasvatuksen vuosikello auttaa suunnittelussa
Ruoka on konkreettinen osa lasten koulupäivää, ja muutenkin ruoka on asia, jonka avulla on mahdollista opetella erilaisia elämisen taitoja sosiaalisesta kanssakäymisestä itsestä huolehtimiseen. Maistuva koulu -malli tarjoaa ruokakasvatuksen toteutusmahdollisuuksia niin oppiaineiden sisälle ja kouluruokailuun kuin teemapäiviinkin.
Maistuva koulu -mallin oppimistavoitteena on, että lapset omaksuvat tietyt ruokataidot alakoulun aikana. On tärkeä oppia kokoamaan lautasmallin mukainen ateria ja ottaa toiset huomioon sekä keskittyä ruokailutilanteeseen ja syömiseen. Lisäksi ruuan arvostaminen sekä sen alkuperän ja kestävän ruuan periaatteiden tunteminen kuuluvat koululaisen perustaitoihin.

Uudet ruokakasvatuksen menetelmät käyttöön
Maistuva koulu -malli pohjautuu peruskoulun opetussuunnitelman perusteisiin (2014), kouluruokailusuositukseen (Syödään ja opitaan yhdessä 2017) sekä teoreettiseen viitekehykseen, ja sen kehittämisessä on käytetty tutkitusti toimivia ruokakasvatuksen menetelmiä. Menetelmät on sovellettu eri ikäluokille ja laajasti koulun toimintaan sopiviksi.
Ruokakasvatuksen uudet näkökulmat perustuvat oppilaiden omien aistien käyttöön, osallistumiseen ja kokemusten jakamiseen. Omaa kehoa pyritään kuuntelemaan ja siihen suhtaudutaan myönteisesti. Menetelmät on todettu vaikuttaviksi esimerkiksi lasten ruokarohkeuden lisäämisen ja kasvisten monipuolisemman käytön suhteen.

Lataa tiedote pdf muotoisena tästä: Koulu alkaa Maistua – tiedote