Hyppää sisältöön
90% 95% 100% 110% 120% Tekstin koko
Takaisin etusivulle

Kunta tarjoaa peltoja vuokrattavaksi

27.4.2021

Siilinjärven kunta tarjoaa vuokrattavaksi noin 15 hehtaaria luonnonmukaisessa viljelyssä olevia peltoja pitkillä vuokrasopimuksilla.

Pellot ovat neljässä eri alueessa:

Kumpusella (4,36 ha) RNo 749-401-11-184
Golftiellä (4,06 ha) RNo 749-405-5-305
Pöljällä (3,45 ha) RNo 749-412-61-0
Rissalassa (2,90 ha) RNo 749-416-8-63

Peltojen sijainti näkyy liitteestä (pdf).

Tarjoukset tulee jättää viimeistään perjantaina 14.5.2021 kello 15:30 mennessä osoitteella Siilinjärven kunta, Elinvoima- ja konsernipalvelut, PL 5, 71801 Siilinjärvi tai sähköpostilla kirjaamo@siilinjarvi.fi

Kunta pidättää tarvittaessa oikeuden hyväksyä tai hylätä kaikki tarjoukset.

Tarjous on annettava seuraavassa muodossa:
– Hinta (€/ha). Painoarvo on 70 % kokonaisuudesta (suurin tarjous saa 70 % ja seuraavat suhteutuvat tähän).
– Tilakeskuksen etäisyys peltoon ensisijaisesti käytettävää tietä pitkin (km). Painoarvo on 10 % kokonaisuudesta (lähinnä sijaitseva tilakeskus saa 10 % ja seuraavat suhteutuvat tähän).
– Onko tilalla sitoumus luonnonmukaiseen viljelyyn (kyllä/ei). Painoarvo on 20 % kokonaisuudesta ja kaikki, joilla on sitoumus, saavat tämän.

Mikäli johonkin luonnonmukaisesti viljeltyyn peltolohkoon ei kohdennu luomusitoumustiloilta tarjouksia, silloin tilakeskuksen etäisyyden painoarvo on 30 % kokonaisuudesta, eikä luonnon mukaisuus painoarvoa käytetä.

Tarjouskilpailun voittaa peltokohtaisesti se tarjoaja, joka saa suurimmat kokonaispisteet painoarvoina käytettävistä osa-alueesta. Tarjouksessa itse asetettuja vuokrausehtoja ei oteta huomioon. Vuokranantajalla ei ole lunastusvelvollisuutta vuokra-alueelle mahdollisesti tekemiin perusparannustoimenpiteisiin tai investointeihin nähden.

Lisätietoja:
Elinkeinopäällikkö Pekka Turunen
puh. 044 740 1130
pekka.turunen@siilinjarvi.fi