Hyppää sisältöön
Takaisin etusivulle

Kuopion seudun MAL-sopimuksella konkretisoidaan valtion ja kuntien yhteistyötä

20.5.2022

MAL-sopimuksen valtio-osapuolen edustajat tutustuivat Kuopion seudun MAL-sopimuksen etenemiseen Kuopiossa 17.5.2022. Jo lyhyt tarkastelujakso on osoittanut että MAL-sopimus on ollut hyvä ja tarpeellinen väline valtion ja kuntien välisen sekä kuntien keskinäisen yhteistyön edistämisessä.

MAL-sopimuksen neuvotteluryhmän puheenjohtaja Anna-Leena Seppälä ympäristöministeriöstä kiitti seudun kuntien edustajia hyvin edenneestä työstä, mikä näkyy erityisesti kaupunkiseutusuunnitelman valmistelussa sekä kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen kehittämisessä haasteellisena pandemia-aikana. Valtio-osapuolen edustajat olivat myös kiertoajelulla hyvin vaikuttuneita vilkkaana rakentamisena näkyvästä aktiivisesta kaupunkikehittämisestä.

Kuopion kaupungin apulaiskaupunginjohtaja Jari Kyllönen totesi, että ”MAL-sopimus on selvästi vahvistanut Kuopion seudun kuntien yhteistyötä. MAL-sopimuksen myötä on luotu toimiva ja koordinoitu seudullinen toimintamalli, jonka myötä seutuyhteistyö profiloituu entistä korkeammalle tasolle. Yhteinen tekeminen ja kehittäminen vahvistuvat ja saavat tästä uutta virtaa”.

Kuopion MAL-sopimusseudun ja valtion välinen maankäytön, asumisen ja liikenteen sopimus solmittiin syyskuussa 2021. Sopimus tuo seudulle lisää panostuksia kestävään yhdyskuntarakenteeseen ja vähähiiliseen liikkumiseen. Tavoitteena on rakentaa ilmastoviisaita kaupunkiseutuja, lisätä asuntotuotantoa helposti saavutettavilla alueilla ja kasvattaa kestävien liikkumismuotojen, kuten joukkoliikenteen osuutta liikenteestä. Sopimukset tukevat kaupunkiseutujen elinvoimaa ja sujuvan arjen rakentamista. Huomiota kiinnitetään myös asuinalueiden ja asuntokannan monipuolisuuteen ja liikenneturvallisuuteen sekä lisätään työpaikkojen ja palveluiden saavutettavuutta.

Parhaillaan lausunnolla olevassa Kuopion kaupunkiseutusuunnitelmassa on määritelty kunnittain väestönkasvu ja uusien työpaikkojen sijoittuminen. Uusi asemakaavoitus toteutetaan siten, että 80 % asumisen kerrosalasta ohjataan keskuksiin, joukkoliikennevyöhykkeille tai vahvan joukkoliikenneverkon palvelualueelle. Tämä tavoite on jo toteutunut ydinkaupunkiseudulla eli Kuopion ja Siilinjärven alueella. Seudun joukkoliikenne pitäisi kulkea ilman fossiilisia polttoaineita v. 2030 mennessä. Siitä 80 % toteutui ydinkaupunkiseudulla jo viime vuonna.
Seudun kuntien tavoite vuosina 2021-2023 on 4200 uutta asuntoa. Seudullinen asuntotuotantotavoite (1400 asuntoa) lähes saavutettiin vuonna 2021 ja kohtuuhintaisia asuntoja on valmistunut Kuopion kaupunkialueelle tavoitellusti (580 asuntoa / 42%). Seudullinen yleiskaavavaranto on melko hyvä, mutta heti käyttöönotettavia alueita (tonttivaranto) on varsin niukasti ja tämä on jatkuva haaste.

Sopimus kokonaisuudessaan on luettavissa Ympäristöministeriön verkkosivuilta https://ym.fi/maankayton-asumisen-ja-liikenteen-sopimukset
MAL-sopimuksen seuranta-aineisto ja 39 sopimuskohdan etenemisen yksityiskohtaisemmat kuvaukset löytyvät Kuopion kaupungin verkkosivuilta https://www.kuopio.fi/mal-sopimus