Hyppää sisältöön
90% 95% 100% 110% 120% Tekstin koko
Takaisin etusivulle
Talvikunnossapito

Kysymyksiä ja vastauksia talvikunnossapidosta

1.12.2021

Kunta on saanut viime viikkoina paljon palautetta lumien aurauksesta ja liukkaudentorjunnasta. Kuntatekniikan päällikkö Timo Korhonen, kunnossapitotyönjohtaja Teija Savolainen ja kunnan traktori- ja aurakuljettajat vastasivat yleisimpiin kysymyksiin talvikunnossapidosta.

Kunnalla on hoidettavia katuja noin 160 kilometriä ja kevyenliikenteenväyliä noin 110 kilometriä. Talvikunnossapitoon käytetään vuosittain noin puoli miljoonaa euroa.

Miksi kotikatuani ei ole vielä aurattu?

Ajoradat ja kevyenliikenteen väylät on jaettu kolmeen kunnossapitoluokkaan liikenteen määrän mukaan.

Ykkösluokkaan kuuluvat julkisen liikenteen käyttämät ja muutoin vilkkaat tiet. Ykkösluokan kevyenliikenteen väylät ovat pääväylien yhteydessä sekä keskustassa.

Kakkosluokkaan kuuluvat kokoojakadut ja kolmosluokkaan asuntokadut.

– Aurausjärjestyksellä ei ole mitään tekemistä sen kanssa, että joku ihminen olisi alempiarvoinen. Kunnanjohtajan kotikatua ei aurata tai hiekoiteta sen aiemmin kuin muidenkaan, Timo Korhonen sanoo.

Ykkösluokan tiet ja kevyenliikenteen väylät aurataan, kun lunta on kolme senttiä. Kakkos- ja kolmosluokassa raja on viisi senttiä. Näistä voidaan poiketa rankan lumen tulon mukaan.

Auraus aloitetaan pääväylistä.

Ely-keskuksen vastuulla ovat muun muassa Valtatie 5, kantatiet 75 ja 77, Vanha Viitonen, Toivalantie ja haja-asutusalueen tiet.  Myös ely-keskuksella on kunnossapitoluokitus.

Lunta on kertynyt yli kolme senttiä. Miksi aurauskalustoa ei jo näy?

Jos lunta on tiedossa heti lisää, aurauskäskyä saatetaan venyttää niin, että voidaan aurata kaikki lumet kerralla.

Siilinjärvi on jaettu kuuteen kunnossapitoalueeseen. Keskustassa alueita on viisi, Toivala ja Vuorela muodostavat oman alueensa.

Kunta hoitaa yhtä aluetta kirkonkylällä sekä pääväylät. Urakoitsijat, joita on kolme, vastaavat lopuista.

Aurauskierrokseen kuluu keskimäärin kahdeksan tuntia. Aurauskalustoon kuuluu kymmenen konetta. Ajoneuvoissa on seurantalaitteita, joten teiden ja katujen auraustilanne on tiedossa reaaliaikaisesti.

Kenelle voin antaa palautetta talvikunnossapidosta?

Vaikka ulkopuoliset urakoitsijat hoitavat pääosin varsinaisen työn, on vastuu ja valta kunnalla.

Kuljettajat tekevät työtään annettujen ohjeiden mukaan. Kuljettajien pysäyttäminen palautteen antamiseksi hidastaa työntekoa. Kansainvälisten käsimerkkien näyttäminen ei myöskään edistä työtä.

Kunta toivoo kuntalaisilta kärsivällisyyttä aurauksissa, sillä kaikkea ei voi hoitaa samanaikaisesti.

Palaute on paras ohjata suoraan kuntaan:  https://kartta.siilinjarvi.fi/eFeedback

ELY-keskuksen teiden osalta ely-keskukseen.

Miksi lumikasa on aurattu juuri yritykseni edustalla olevalle parkkialueelle?

Kun lunta tulee paljon, ensisijainen tehtävä on pitää tiet auki ja ajettavassa kunnossa. Tällöin lunta joudutaan läjittämään väliaikaisesti. Kasat eivät jää paikalleen pysyvästi.

Osa kasoista voi olla kiinteistöjen omia, ei kunnan.

– Lumenajoon, näkemäesteiden poistoon ja muihin kunnossapitotöihin ryhdytään, kun auraukselta ja hiekoitukselta ehditään, Teija Savolainen korostaa.

Aura-auto jättää lumivallin tonttini ajoliittymään. Eikö sitäkin voi aurata pois?

Kunnossapitolain mukaan tonttiliittymän hoito kuuluu kiinteistön vastuulle. Kiinteistön velvollisuutena on myös pitää postilaatikoiden edusta ja kohdalla oleva jalkakäytävä käyttökelpoisena.

Kunta vaatii urakoitsijoiltaan traktorin lumiauraan sivusiipeä. Sen käyttö ei silti kokonaan estä lumen tuloa liittymään.

Kunnossapitolain 3 §:ssä on määritetty kiinteistön kunnossapitotehtävät.

Minne saan työntää lumet kiinteistöltäni?

Oman kotipihan lumia ei saa työntää puistoon tai kadulle.

– Toki on ymmärrettävää, että taloyhtiöidenkin pihassa on nyt paljon lunta, ja sitä on väliaikaisesti kasattava johonkin, Teija Savolainen toteaa.

Ellei lumet sovi kiinteistölle, on ne ajettava lumenkaatopaikoille.

Jos kunta huomaa kiinteistöjen ohjaavan lumia kunnan puolelle, kunta ensin kehottaa kiinteistöä korjaamaan asian. Kehotuksen huomiotta jättämisestä voi kunta tehdä tutkintapyynnön poliisille hallinnan loukkauksesta ja vahingonkorvausvaatimuksen.

 

Miksi ei ole hiekoitettu asuntokatua, vaikka viereinen kevyenliikenteenväylä on hiekoitettu?

Myös liukkaudentorjunnassa hoidetaan ensin ykkösluokan reitit. Liukkaudentorjuntaa tehdään kevyenliikenteenväylille sekä linja-auto reiteille ja rinnepaikoille useammin kuin asuntokaduille.

Liukasta voi olla hiekoituksesta huolimatta. Jalankulkijan on siis hyvä olla aina varovainen.

Kaikkien kunnossapitoluokkien liukkauden torjunnan toteutus perustuu ennakointiin ja todettuun tarpeeseen. Hiekoitus lisää katupölyä keväällä, joten turhaa hiekoitusta vältetään. Ennen lumisadetta ei hiekoiteta.

Pyörätie on aurattu Kuopion puolella rajalle asti, mutta ei Siilinjärven puolella. Miksi?

Kunnilla ja ely-keskuksella voi olla erilaiset käytännöt. Siilinjärvellä pyritään siihen, että kevyenliikenteenväylät olisi hoidettu aamuseitsemään mennessä.

Miksi aura-auto ei päästä muuta liikennettä ohi?

Kuljettajat toivovat, että työmatkaliikenteeseen varataan aikaa, jos on tiedossa, että yöllä tai aamulla sataa lunta. Aura-auton ohittaminen on hankalaa, jos lumi pöllyää ja näkyvyys on huono. Aura-auto ei voi pysähtyä antamaan tietä jokaiselle autolle.

 

Kunnossapitoluokitukset ja kartat löytyvät kunnan nettisivuilta kunnossapito-osiosta.

 

Juttu on alunperin julkaistu Uutis-Jousessa.