Hyppää sisältöön
Takaisin etusivulle

Tiedote rakennuskulttuuri-inventointia varten suoritettavista katselmuksista

13.6.2022

Siilinjärven Pöljän, Aappolan, Hökösen, Hamulan ja Kolmisopen kyläalueilla tehdään kesän ja syksyn 2022 aikana vanhan rakennuskannan inventointia. Rakennuskulttuuri-inventoinnin tarkoituksena on selvittää rakennetun kulttuuriympäristön tilannetta ranta- ja kyläyleiskaavoitusta varten, yleiskaavan edellyttämällä tarkkuudella. Tarkastelualueelta huomioidaan ja raportoidaan merkittävimmät, yleiskaavan laatimisen kannalta olennaiset valtakunnalliset, maakunnalliset, seudulliset ja paikalliset rakennuskohteet ja alueet, joihin voisi kohdistua yleiskaavassa esitettäviä suojelumerkintöjä. Inventoinnin aluerajaus on nähtävissä tämän tiedotteen liitteenä.

Inventoinnin tekeminen edellyttää maastossa ja pihapiireissä liikkumista, rakennusten valokuvaamista sekä taustatietojen keräämistä omistajilta. Inventointia tehdään vain rakennusten ulkopuolilla, ei sisätiloissa. Maankäyttö- ja rakennuslain 204a §:n mukaan kiinteistön omistaja ja haltija ovat velvollisia sallimaan kaavoituksesta aiheutuvien töiden suorittamisen alueellaan. Työn tekee kunnan valitsema konsultti (Arkkitehtuuritoimisto J-P Husso).

Alueella aikaisemmin tehdyissä inventoinneissa on kartoitettu yli 150 kohdetta. Tulevassa inventoinnissa tarkistetaan näitä kohteita ja lisäksi saatetaan kartoittaa uusia kohteita, joita ei ole aiemmin pidetty merkittävinä.

Yhteyshenkilöt Siilinjärven kunnan kaavoitustoimistossa ovat kaavoituspäällikkö Timo Nenonen (044-740 1410) ja yleiskaavainsinööri Juho Palviainen (044-740 1465). Yhteyttä voi ottaa myös suoraan konsulttiin Juha-Pekka Hussoon (040-5089294), jphusso(at)kolumbus.fi tai jiipee.husso(at)gmail.com

Rakennuskulttuuri-inventoinnin aluerajaus