Takaisin etusivulle

KierRe – hanke

KierRe on Pohjois-Savossa toimiva kiertotalouden ja resurssiviisauden hanke, jonka tavoitteena on kehittää kuntien resurssiviisautta ja vähähiilisyyttä tukevia ratkaisuja. Resurssiviisaudella tarkoitetaan luonnonvarojen, energian, raaka-aineiden ja palveluiden järkevää käyttöä. Päivitetyn strategiansa mukaisesti terveelliseen elinympäristöön ja sitä myötä myös kestävään kehitykseen panostava Siilinjärven kunta on liittynyt KierRe-hankkeeseen syksystä 2018 alkaen. Samaan aikaan hankkeeseen tuli mukaan myös Joroisten kunta. Päätoteuttaja hankkeella on Navitas Kehitys Oy ja hankkeen osatoteuttajina ovat Varkauden, Kuopion ja Iisalmen kaupungit sekä Pro Agria Pohjois-Savo ry.

Siilinjärven kunnan strategiassa on vastuullisuus määritetty yhdeksi kunnan neljästä arvosta, jotka ohjaavat päätöksentekoa ja toimia.  Vastuullisuus koostuu luotettavasta valmistelusta ja vastuullisesta päätöksenteosta, kestävästä kehityksestä ja siitä, että Siilinjärvi on sitoutunut yhteistyökumppani.

Siilinjärven kunta aloitti oman resurssiviisausohjelmansa laatimisen selvityttämällä ensin kunnan kasvihuonekaasupäästöjen nykytilan. Ohjelman luonnostelu tapahtui kolmessa resurssiviisaustyöpajassa, joissa kunnan organisaation eri tahot ja sidosryhmien edustajat työstivät resurssiviisauden tavoitteita ja toimenpiteitä.  Myös kuntalaisia kuultiin työpajojen välissä.

Ohjelmassa on keskitytty viiteen teemaan: energiantuotanto ja -kulutus, liikkuminen ja yhdyskuntarakenne, kulutus ja materiaalikierrot, ruuan tuotanto ja kulutus sekä vedenkäyttö ja luonnonvedet.  Ohjelmatyön päätteeksi hankittiin vielä selvitys uusiutuvien liikennepolttoaineiden potentiaalista ja käyttömahdollisuuksista Siilinjärvellä.

Uusiutuvien liikennepolttoaineiden potentiaali ja käyttömahdollisuudet
Siilinjärven resurssiviisausohjelma
Siilinjärven CO2-raportti
KierRe-hankkeen loppujulkaisu