Takaisin etusivulle

KierRe – hanke

KierRe on Pohjois-Savossa toimiva kiertotalouden ja resurssiviisauden hanke, jonka tavoitteena on kehittää kuntien resurssiviisautta ja vähähiilisyyttä tukevia ratkaisuja. Resurssiviisaudella tarkoitetaan luonnonvarojen, energian, raaka-aineiden ja palveluiden järkevää käyttöä. Päivitetyn strategiansa mukaisesti terveelliseen elinympäristöön ja sitä myötä myös kestävään kehitykseen panostava Siilinjärven kunta on liittynyt KierRe-hankkeeseen syksystä 2018 alkaen. Samaan aikaan hankkeeseen tuli mukaan myös Joroisten kunta. Päätoteuttaja hankkeella on Navitas Kehitys Oy ja hankkeen osatoteuttajina ovat Varkauden, Kuopion ja Iisalmen kaupungit sekä Pro Agria Pohjois-Savo ry.

Siilinjärvellä selvitetään mm. ruokahävikin vähentämisen keinoja, entistä ympäristövastuullisempien valintojen tekemistä kunnassa sekä kierrättämisen tehostamista ja alueen biotalousmahdollisuuksia. Hankkeen tavoitteena on kannustaa paitsi kuntaa, myös kuntalaisia kohti ekologisesti kestävää ja resurssiviisasta elämää.

Hankkeen toteutusaika: 1.10.2016-30.9.2019. Hankkeen rahoitus: EAKR (Pohjois-Savon liitto), Pohjois-Savon kehittämisrahasto (v. 2018 loppuun) ja toteuttajat. Hanke päättyy, ja sen loppuseminaari on 20.9. 2019 Kunnonpaikassa klo 9:00 – 12:00.

Yhteystiedot:

projektivastaava
Elina Huerta
040 503 8935
elina.huerta@navitas.fi