Takaisin etusivulle

Työpajat

Seuraava resurssiviisauden työpaja järjestetään 26.2. kello 12-16. Työpajassa pohditaan tarkemmin resurssiviisausohjelman tavoitteita.  Ennakkoilmoittautuminen nettilomakkeella 22.2. kello 16 mennessä.

Pohjavesi yksi Siilinjärven parhaista luonnonvaroista

Siilinjärvi on aloittanut resurssiviisausohjelman valmistelun maanantaisessa ensimmäisessä työpajassa. Paikalla oli hyvä joukko pohtimassa, mitkä ovat juuri Siilinjärven tavoitteet resurssiviisaustyössä. Kunnanjohtaja Vesa Lötjönen avasi tilaisuuden ja projektivastaava Laura Kortelainen alusti, mistä resurssiviisaustyössä on kysymys. Aiheeseen johdatteli myös Motivan Salka Orivuori kannustaen kuntia pohtimaan tulevaisuutta resurssiviisauden näkökulmasta. Hän toi myös esille hyviä esimerkkejä muista kunnista.

Paikalla tullut mukavan kokoinen joukko pääsi pohtimaan kunnan tavoitteita viidelle osa-alueelle. Energian tuotannon ja kulutuksen osalta esille nousivat mm. kunnan omien kiinteistöjen käyttö ja energiatehokkuus sekä hajautettu energiantuotanto eri raaka-aineilla. Huomionarvoista on, että jo nyt suurin osa kunnan käyttämästä kaukolämmöstä tuotetaan uusiutuvilla luonnonvaroilla. Keskusteluissa tunnistettiin energiaverkkojen muuttumiseen ja digitaalisuuteen liittyviä mahdollisuuksia sekä puolueettoman energianeuvonnan tärkeys sekä kunnan toimijoille, kuntalaisille ja yrityksille.

Liikkumisen ja yhdyskuntarakenteen osalta keskusteluun nousivat paremmat julkisen liikenteen yhteydet työmatkojen taittamiseen, liikkumisen muotojen mutkaton yhdistäminen toisiaan tukeviksi sekä yksityisautoilusta julkiseen liikenteeseen siirtymisen kannustaminen. Yhtenä tekona muiden mukana esitettiin kunnan työntekijöiden työtehtäviin liittyvän liikkumisen muuttamista esimerkiksi sähköavusteisille polkupyörille.

Kulutuksen vähentäminen ja materiaalikiertojen parantaminen herätti ehdotuksia tavaralainaamosta ja yhteiskäyttöautoista. Julkiset hankinnat ja hankintaosaaminen nousi myös tärkeäksi huomioitavaksi asiaksi samoin erilaisten maamassojen ja purkumateriaalien parempi ja koordinoitu hyödyntäminen. Samalla keskusteltiin vilkkaasti elinkaarirakentamisesta, vähähiilisestä rakentamisesta ja tilojen muunneltavuudesta. Myös jätteiden parempi lajittelu ja erilaiset digitaaliset ratkaisut pohdituttivat läsnäolijoita.

Ruuan tuotannon ja kulutuksen päästöt sekä lähiruoka ja ruokahävikin vähentäminen kirjattiin ylös huutomerkkien kanssa. Mahdollisuus paikallisen biokaasun tuotantoon joko lämmityksen ja sähkön tuotannon tapana tai liikennebiokaasuna herätti monenlaisia ajatuksia ja siinä nähtiin myös mahdollisuuksia maatiloille. Ryhmissä keskusteltiin myös luomutuotannon lisäämisestä sekä paikallisten pienten tuottajien pääsemisestä mukaan kunnan ruokahankintoihin.  Ylijäämäruuan ”Happy Hours” lounaspaikoissa aiheutti jo hymynvärettä kasvoille. Kannatettava idea!

Veden käytön ja luonnonvesien teemasta keskusteltaessa ryhmät olivat lähes yksimielisiä pohjaveden puhtauden säilymisen tärkeydestä. Siilinjärvellä nautitaan vesilasissa hyvää ja raikasta pohjavettä, jonka voisi myös brändätä kunnan vahvuutena. Luonnonvesien tila herätti yhteistä huolta niin yritysedustajien kuin paikalla olevien kuntalaistenkin osalta. Tulevaisuudessa kunta lähtee tavoittelemaan ympäröivien luonnonvesien hyvää tasoa. Vesiin liittyvät elinkeinot ja virkistysarvot koettiin erittäin tärkeiksi ja ne ovat varmasti myös nousemassa Siilinjärven resurssiviisausohjelmaan.

Maanantain työpaja oli resurssiviisausohjelman työstön ensimmäinen tapahtuma. Jos et ollut vielä paikalla ja haluat työhön osallistua, ei hätää mukaan pääsee vielä. Seuraavat työpajat järjestetään 26.2 ja 26.3. Tilaisuudet ovat kaikille avoimia. Resurssiviisausyötä Siilinjärvellä viedään eteenpäin maakunnallisen KierRe-hankkeen avustamana.