Hyppää sisältöön
90% 95% 100% 110% 120% Tekstin koko
Takaisin etusivulle

Maaseutualue

Kylät

Siilinjärven kunta jakaa vuosittain kylätoiminta-avustusta aktiiviselle kylätoimikunnalle. Vapaamuotoinen hakemus liitteineen ja pankkiyhteystietoineen tulee toimittaa sähköpostilla perjantaihin 11.12.2020 kello 15:00 mennessä kirjaamon sähköpostiosoitteeseen kirjaamo.siilinjarvi.fi.

Hakemuksen liitteenä tulee toimittaa vapaamuotoinen toimintakertomus kuluvalta vuodelta sekä toimintasuunnitelma seuraavalle vuodelle.

Lisätietoja tarvittaessa antaa kehitysjohtaja Pekka Kauhanen, puh. 044 740 1102, sähköposti on muotoa etunimi.sukunimi@siilinjarvi.fi

Yksityistiet

UUSI YKSITYISTIELAKI
Uusi Yksityistielaki 560/2018 tuli voimaan 1.1.2019 ja yksityistiet toimivat uuden yksityistielain mukaisesti heti vuoden alusta lähtien. Alla on kerrottu tärkeimmät muutokset, tarkemmin lakiin voi tutustua oheisen linkin kautta.

Kuntien tielautakunnat lakkaavat vuoden 2019 loppuun mennessä, joten tielautakunnat ehtivät käsittelemään keskeneräiset asiat siihen mennessä. 1.1.2019 alkaen Maanmittauslaitos hoitaa tietoimitukset ja käräjäoikeus moitekanteet. Tiekuntien yhdistämisestä, jakamisesta ja lakkauttamisesta päätetään yksityistietoimituksessa tai kiinteistörekisterinpitäjän päätöksellä tai tiekuntien omilla päätöksillä. Järjestäytymättömälle tielle voidaan perustaa tiekunta yksityistietoimituksen lisäksi myös osakkaiden omassa perustamiskokouksessa. Tiekunta syntyy kun sen perustamisesta on tehty ilmoitus Maanmittauslaitoksen Yksityistierekisteriin.

Valtio ja kunta avustavat edelleenkin yksityisteitä sen mukaan kuin valtion ja kunnan talousarviossa osoitetaan varoja. Avustuksien saamiseksi yksityistiellä on oltava tiekunta, järjestäytymättömille teille ei enää makseta avustusta. Lisäksi tiekuntien on pidettävä ajan tasalla yksityistien liikenteenohjaukseen liittyvät tiedot Väyläviraston Digiroad-järjestelmässä sekä yksityistien yhteystiedot Maanmittauslaitoksen Yksityistierekisterissä (ks. tarkemmat ohjeet Avustukset-kohdasta). Huom. Myös järjestäytymättömän tien osakkaiden on ilmoitettava tien tiedot Digiroadiin.

Jatkossa tiekunnan päätöksistä voidaan tehdä oikaisuvaatimus suoraan tiekunnalle, aikaa on 30 päivää päätöksen tekemisestä. Päätöksestä voidaan jättää myös moitekanne käräjäoikeuteen, aikaa kanteen jättämiselle on kolme kuukautta.

AVUSTUKSET
Siilinjärven kunnan kunnossapitoavustusta voidaan myöntää yksityistien pysyvän asutuksen käyttämälle tien osalle, jonka pituus on vähintään 0,5 km. Uusi yksityistielaki edellyttää tiekunnan toimittavan lisäksi ajantasaiset tiedot Maanmittauslaitoksen yksityistierekisteriin sekä tie- ja katuverkon tietojärjestelmään, Digiroadiin (ohjeet alla). Järjestäytymättömille yksityisteille ei uuden lain mukaan voida avustusta myöntää. Kunnossapitoavustuksen haku päättyy vuosittain 31.3. mennessä. Hakemukset toimitetaan Sydän-Savon maaseutupalveluun, Kapteeninväylä 5, 70900 Toivala tai sähköpostilla osoitteeseen maaseutupalvelut@siilinjarvi.fi .

Avustushakemus, pdf

Kunnossapitoluokituslomake, pdf (täytä keltaiset kohdat)

 

Perusparantamisen avustusta voidaan hakea yksityistien pysyvän asutuksen käyttämälle tien osalle. Avustuksen ehtona on haettu ja hyväksytty valtion avustus, Ely-keskuksen hyväksymä kustannusarvio sekä tien ajantasaiset tiedot Digiroadissa ja Yksityistierekisterissä. Avustus on maksimissaan 15 % toteutuneista kustannuksista. Perusparannusavustusta voi hakea ympäri vuoden.

Maanmittauslaitos, Yksityistierekisteri 
Sivulta löytyy valmis lomakepohja, johon täytetään tiekunnan tiedot. Käyttöoikeusyksikön numeroa ei ole välttämätöntä ilmoittaa, jos se ei ole tiedossa.
Väylävirasto, Digiroad
Tiedot on toimitettava siinäkin tapauksessa että tiellä ei ole mitään liikennerajoituksia (vähintään siis kunta, tiekunnan nimi ja tien nimi).
Huom! Yksityistierekisteristä ja Digiroadista saa sähköpostiin kuittauksen tietojen ilmoittamisesta, tämä ilmoitus kannattaa liittää mukaan avustushakemukseen.


Siilinjärven yksityisteiden asioista vastaa Sydän-Savon maaseutupalvelussa maaseutuasiamies Erkki Väätäinen.

044 740 1264
sähköposti on muotoa etunimi.sukunimi@siilinjarvi.fi

Sydän-Savon maaseutupalvelu
Kapteeninväylä 5
70900 Toivala

Linkkejä

Tieisännöitsijöiden yhteystietoja

Suomen tieyhdistys

Väylävirasto

ELY-keskus, Pohjois-Savo