Takaisin etusivulle

Jäteveden laatutiedot ja lupaehdot

Jynkänniemen jätevedenpuhdistamolla poistetaan sinne käsiteltäväksi tulevasta jätevedestä lupaehtojen mukaisesti orgaaninen aines, fosfori ja ammoniumtyppi. Myös käsiteltävän veden kokonaistyppimäärä alenee prosessin aikana, vaikka sille ei ole asetettu puhdistusvaatimusta.

Alla olevasta taulukosta selviävät puhdistamon nykyiset ja uuden ympäristöluvan mukaiset lupaehdot ja niiden toteutuminen vuonna 2016.

Lupaehto Toteutunut v. 2017
Biologinen hapen kulutus BOD7ATU alle 10 mg/l 9,4 mg/l
käsittelyteho yli 92 % 98 % red
Kokonaisfosfori alle 0,5 mg/l

(1.7.2018 alkaen alle 0,4 mg/l)

0,40 mg/l
käsittelyteho yli 95 % 97 % red.
Kemiallinen hapen kulutus CODCr alle 125 mg/l 40 mg/l
käsittelyteho yli 75 % 96 % red.
Kokonaistyppi 51 mg/l
41 %
Ammoniumtyppi 4 mg/l 8,0mg/l
käsittelyteho yli 90 % > 90 %

Viemäriverkoston ulkopuolisilla alueilla jätevesien käsittelystä säädetään ympäristönsuojelulain 16. luvussa ja jätevesiasetuksessa.