Takaisin etusivulle

Käyttöveden käsittely ja laatutiedot

Käyttöveden käsittely ja laatutiedot
Vesilaitoksen toimittama käyttövesi on pohjavettä. Vesi otetaan kolmesta pohjavedenottamosta, joiden raakaveden laatu vaihtelee ottamokohtaisesti.

Etelä-Siilinjärven vedenottamon raakavesi on rauta- ja mangaani-pitoista ja veden kovuusarvo on korkea. Raakaveden rauta- ja mangaani poistetaan maaperäkäsittelyssä siten, että maaperässä olevan veden rauta ja mangaani hapetetaan ja ne saostuvat maaperään. Käyttövedessä ei rautaa ja mangaania havaittavissa määrin ole ja veden kovuusarvo on noin 5,5 dHo (1 mmol/l). Vedenkäsittelyssä ei käytetä kemikaaleja ja veden hygieenisyys varmistetaan UV-sterilisaattorilla ennen verkostoon pumppaamista.

Kirkonkylän päävedenottamon raakaveden rauta- ja mangaani-pitoisuudet ovat lähellä lääkintöhallituksen ohjearvoa ja veden kovuusarvo on korkea. Raakaveden rauta ja mangaani poistetaan hapetukseen ja suodatukseen perustuvassa prosessissa ja samalla veden kovuusarvo alennetaan noin 5,5 dHo:een. Vedenkäsittelyssä ei käytetä kemikaaleja. Toisen vedenottamon raakavesi on hieman hapanta ja se neutraloidaan natrium-hydroksidilla siten, että käyttöveden pH on noin 8. Verkostoon lähtevän veden hygieenisyys varmistetaan UV-sterilisaattorilla.

Verkostoon lähtevän veden laatu ja verkkoveden laatu vuonna 2019