Takaisin etusivulle

Verkostopaineet

Verkostopaineet

Siilinjärven kunnan vesijohtoverkosto koostuu kirkonkylän ja Toivala-Vuorela -alueen painepiireistä. Painepiirit on yhdistetty toisiinsa yhdysvesijohdolla. Painepiirien rajalla Kasurilan alueella on paineen-korotus/venttiiliasema. Molempiin painepiireihin on liitetty useita vesiosuuskuntia ja pienehköjä alueellisia paineenkorotusasemia mm. Kasurilanmäelle ja Uuhimäelle.

Kirkonkylän vesijohtoverkoston kulutusalueiden painetasot vaihtelevat normaalitilanteessa 1,9 – 6,9 barin välillä. Pienimmät painetasot ovat Mäntyrinteellä ja kirkonmäellä ja myös keskus-korttelin alueella painetaso on varsin alhainen. Suurimmat paineet vallitsevat Siilinjoen läheisyydessä, Ahmolla ja Joentauksella sekä Päivärinteen koulun kohdalla.

Toivala-Vuorela vesijohtoverkoston kulutusalueiden painetasot vaihtelevat 4,3 – 7,7 barin välillä. Pienimmät painetasot ovat Ylä- Toivalan alueella ja suurimmat paineet vallitsevat Kasurilan paineenkorotuspumppaamon, Toivalan Metsäkoulun sekä Vuorelan alueella rannan tuntumassa.

Tarkempaa tietoa painetasoista saa tarvittaessa kunnan teknisten palvelujen yhdyskuntatekniikan henkilöiltä.

Yhteystiedot

maanrakennusmestari
Mikko Paldanius
044 740 1518
etunimi.sukunimi@siilinjarvi.fi