Takaisin etusivulle

Verkostopaineet

Verkostopaineet

Siilinjärven kunnan vesijohtoverkosto koostuu kirkonkylän ja Toivala-Vuorela -alueen painepiireistä. Painepiirit on yhdistetty toisiinsa yhdysvesijohdolla. Painepiirien rajalla Kasurilan alueella on paineen-korotus/venttiiliasema. Molempiin painepiireihin on liitetty useita vesiosuuskuntia ja pienehköjä alueellisia paineenkorotusasemia mm. Kasurilanmäelle ja Uuhimäelle.

Kirkonkylän vesijohtoverkoston kulutusalueiden painetasot vaihtelevat normaalitilanteessa 1,9 – 6,9 barin välillä. Pienimmät painetasot ovat Mäntyrinteellä ja kirkonmäellä ja myös keskus-korttelin alueella painetaso on varsin alhainen. Suurimmat paineet vallitsevat Siilinjoen läheisyydessä, Ahmolla ja Joentauksella sekä Päivärinteen koulun kohdalla.

Toivala-Vuorela vesijohtoverkoston kulutusalueiden painetasot vaihtelevat 4,3 – 7,7 barin välillä. Pienimmät painetasot ovat Ylä- Toivalan alueella ja suurimmat paineet vallitsevat Kasurilan paineenkorotuspumppaamon, Toivalan Metsäkoulun sekä Vuorelan alueella rannan tuntumassa.

Tarkempaa tietoa painetasoista saa tarvittaessa kunnan teknisten palvelujen yhdyskuntatekniikan henkilöiltä.

Yhteystiedot

maanrakennus- ja verkostomestari
Sari Koponen
044 740 1518
etunimi.sukunimi@siilinjarvi.fi