Takaisin etusivulle

Liittyminen

Liittymissopimus kunnan vesihuoltolaitoksen verkostoon tehdään ennen rakentamistöiden aloittamista, kuitenkin vasta sen jälkeen kun kohteelle on myönnetty rakennuslupa.

Vesihuoltolaitoksella on kaksi sopimusta: liittymis- ja käyttösopimus. Liittymissopimus toimii käyttösopimuksena siinä tapauksessa, kun käyttäjänä on kiinteistön omistaja. Jos kiinteistön hallintaoikeus siirretään esim. vuokrasopimuksella muulle kuin omistajalle (vaan yritykset), tehdään uuden haltijan kanssa käyttösopimus. Käyttösopimuksen haltija vastaa vesihuollon käyttömaksuista. Liittymissopimuksia tekee toimistosihteeri Pille Somer.

Omakotikiinteistöt maksavat kertaluonteisen liittymismaksun laitoksen maksuperusteiden mukaan. Kerros-, rivi- ja muiden rakennusten liittymismaksu perustuu rakennettavaan kerrosalaan. Jos tapahtuu lisärakentamista, niin liittymissopimus uusitaan ja siitä peritään lisäliittymismaksu.

Vesihuoltolaitoksen verkostoon liittyminen tehdään sen jälkeen, kun rakennuskohteelle on myönnetty rakennuslupa, liittymissopimus vesi- ja viemäriverkostoon on allekirjoitettu ja kytkentätyö- mittari- ja liittymismaksut on maksettu.

Liittyjän on hyvissä ajoin etukäteen sovittava kytkentätöiden aloittamisajankohdasta maanrakennusmestarin Mikko Paldaniuksen kanssa. Tiedot kytkentäpaikasta, liittymäkorkeuksista sekä putkikoot saa kuntatekniikan suunnittelijalta Tuomo Heikkiseltä.

Omistajan vaihto

Omistajan vaihdon yhteydessä uuden omistajan liittyminen tapahtuu tekemällä uusi liittymissopimus ja ilmoittamalla vaihtopäivän mittarilukema.

Edellisen omistajan on toimitettava kopio kauppakirjasta, jossa on maininta, että vesi- ja viemäriliittymä siirtyy uudelle omistajalle sekä ilmoitettava uusi osoite loppulaskua varten ja tilinumero mahdollista hyvityslaskua varten.

Yhteystiedot

Työnjohtaja:
maanrakennus- ja verkostomestari

044 740 1518

Varahenkilöt:
kunnossapitomestari
Markku Heikkinen
044 740 1525

maanrakennusmestari
Jyrki Korhonen
044 740 1524

kuntatekniikan suunnittelija
Tuomo Heikkinen
044 740 1530

Sopimukset ja laskutus:
toimistosihteeri
Pille Somer
044 740 1505

etunimi.sukunimi@siilinjarvi.fi