Takaisin etusivulle

Vesihuollon taksat

Perittävien maksujen suuruus selviää teknisen lautakunnan vahvistamasta taksasta.

Vesihuoltolaitoksen tavoitteena ei ole tuottaa voittoa, vaan vesi- ja viemärilaitoksen maksujen peruslähtökohtana on kustannus-vastaavuus ja kohtuullinen tuotto sijoitetulle pääomalle.

Käyttö- ja jäteveden käyttömaksu määräytyy mitattuun käyttöveden määrään ja valtuuston vahvistamaan yksikköhintaan perustuen. Yksikköhinta muodostuu seuraavasti:

  • käyttökustannukset n. 40%
  • poistot n. 40%
  • peruspääoman korko ( 4%) n. 20%

Mittarimaksu perustuu mittarin hankinta- ja asennuskustannuksiin.

Mittarin tarkastusmaksu perustuu toiminnasta aiheutuviin kustannuksiin ja se peritään, mikäli tarkastus tapahtuu asiakkaan toivomuksesta ja mittarivirhe ylittää sallitut toleranssi rajat.

Tonttijohdon rakentamismaksu perustuu rakentamisesta kunnalle aiheutuviin keskimääräisiin kustannuksiin.

Vesihuollon taksat Alv 24% Yhteensä €
Veden käyttömaksu / m³ 1,53 € 0,37 € 1,90 €
Jäteveden käsittelymaksu / m³ 2,56€ 0,61 € 3,17 €
Yhteensä 4,09 € 0,98 € 5,07 €
Sakokaivolietteen käsittelymaksu 12,90 € 3,10 € 16,00 €
Umpikaivolietteen käsittelymaksu 4,15 € 1,00 € 5,15 €
Vesihuollon taksat yhtymille (vesiosuuskunnille) Alv 24% Yhteensä €
Veden käyttömaksu /m³ 1,15 € 0,28 € 1,43 €
Jäteveden käsittelymaksu / m³ 1,66 € 0,40 € 2,06 €
Yhteensä 2,81 €
0,68€ 3,49 €
Muut taksat Alv 24% Yhteensä €
Työaikaisen mittarin vuokra 51,00 € 12,24 € 63,24 €
Mittarin tarkastusmaksu kiinteistöllä 75,00 € 18,00 € 93,00 €
Mittarin tarkastusmaksu korjaamolla 3 – 10 m³ 141,19 € 33,88 € 175,07 €
Mittarin tarkastusmaksu korjaamolla 20 – 30 m³ 166,99 € 40,08 € 207,07 €
Huomautusmaksu 5,00 € 0 5,00 €
Viivästyskorko yleisen korkolain mukaan
Liittymän sulkeminen ja avaaminen todellisten kustannusten mukaan
Laskun laiminlyöntikäynti kiinteistöllä 50,00 € 12,00 € 62,00 €
Mittarilukukortin laiminlyöntikäynti kiinteistöllä 50,00 € 12,00 € 62,00 €
Mittarilukukortin uudelleen lähettäminen 75,00 € 18,00 € 93,00 €

Jos laskun summa on pienempi kuin 5 euroa tai hyvityslaskun summa pienempi kuin 90 euroa, huomioidaan se seuraavassa laskussa.

Mikäli liittymissopimusta eikä tarkastuksia ole tehty ennen rakennuksen käyttöönottamista, veloitetaan liittyjältä muuttopäivästä lukien vesi- ja jätevesimaksua arviokulutuksena 250 l/as/vrk ja rakennusajalta vesimaksua 250 l/vrk.