Takaisin etusivulle

Kotiseutuarkisto

Siilinjärven kulttuuritoimen alaisuudessa toimii kotiseutuarkisto, joka tallettaa ja arkistoi siilinjärveläisten yhdistysten ja järjestöjen arkistoja. Arkistoon otetaan mm. pöytäkirjoja, vuosikertomuksia, diaareja ja luetteloita, kirjeenvaihtoa, tiliasiakirjoja, historiikkeja sekä valokuvia.

Vastaanotettavien arkistojen on oltava seulottuja ja järjestettyjä. Arkistoon ei oteta tilitositteita. Arkistolla on oma arkistokaava, jonka mukaan materiaali järjestetään ja luetteloidaan.

Arkistoaineistoa vastaanotettaessa tehdään luovutussopimus, jossa luovuttaja voi päättää esimerkiksi aineiston käyttöehdoista.

Kotiseutuarkistossa on 74 järjesteltyä arkistoa, jotka ovat mm. veteraaniyhdistysten, urheiluseurojen, maa- ja kotitalousyhdistysten sekä kulttuuriyhdistysten arkistoja.

Kotiseutuarkiston aineisto on pääosin vapaasti tutkittavissa. Arkistoon tutustuminen tulee sopia etukäteen kulttuurikoordinaattorin kanssa
puh. 0447401318