Hyppää sisältöön
90% 95% 100% 110% 120% Tekstin koko
Takaisin etusivulle

Esiopetuksen oppilashuolto

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki määrittää (1287/2013) opiskelijahuollon oppilaan hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseksi ja ylläpitämiseksi sekä niiden edellytyksiä lisääväksi toiminnaksi oppilaitosyhteisössä.

Oppilashuoltoa toteutetaan yhteisöllisenä ja yksilökohtaisena oppilashuoltona. Yhteisöllisen oppilashuollon tehtävä on edistää koko esiopetusyksikön ja lasten oppimista, hyvinvointia, terveyttä, sosiaalista vastuullisuutta, vuorovaikutusta ja osallisuutta sekä opiskeluympäristön terveellisyyttä, turvallisuutta ja esteettömyyttä. Se suunnittelee, toteuttaa, arvioi ja kehittää oppilashuoltotyötä.

Yksilökohtainen oppilashuolto on lapsen ja perheen yksilöllinen tukimuoto. Oppilashuollon tehtävänä on seurata ja tukea jokaisen lapsen kokonaisvaltaista hyvinvointia ja tarvittaessa tukea lasta ja puuttua hyvinvoinnissa tapahtuviin muutoksiin yhteistyössä huoltajan kanssa.

Lisätietoa:

varhaiskasvatusjohtaja
Sinikka Hyvärinen
044 740 1955
sinikka.hyvarinen@siilinjarvi.fi

varhaiskasvatuksen erityisopettaja
Maritta Huuskonen
044 740 1682
maritta.huuskonen@siilinjarvi.fi

 

Esiopetuksen oppilashuoltosuunnitelma

Esi- ja perusopetuksen tasa-arvo – ja yhdenvertaisuussuunnitelma