Hyppää sisältöön
90% 95% 100% 110% 120% Tekstin koko
Takaisin etusivulle

Koronan vaikutukset perusopetukseen

MASKIN KÄYTTÖSUOSITUS LAAJENEE (Päivitetty 1.12.2020)

Pohjois-Savon sairaanhoitopiirissä ollaan edelleen COVID-epidemian perustasolla. Vaikka oman alueemme epidemiologinen tilanne on tällä hetkellä hyvä, se voi hyvinkin nopeasti huonontua, kuten monilla alueilla on jo tapahtunut. Tuleva joulun aika väistämättä lisää matkustelua ja riski epidemian leviämiselle kasvaa. Näin ollen Pohjois-Savon alueellinen COVID-19-työryhmä (”koronanyrkki”) päätyi kokouksessaan 30.11.2020 suosittamaan, että epidemian torjuntaan liittyvää ohjeistusta muutetaan. Uuden suosituksen mukaan yläkoululaisten ja lukiolaisten suositellaan käyttävän maskeja koulussa. Yläkoululaisten maskit hankkii kunta, lukiolaiset hankkivat maskinsa itse.

OMAEHTOINEN KARANTEENI ULKOMAILTA PALATESSA (Päivitetty 21.9.2020)

Noudatamme ulkomailta palatessa päivähoitolasten, oppilaiden ja opiskelijoiden osalta kulloinkin voimassa olevia THL:n antamia ohjeita omaehtoisesta karanteenista. Voimassa oleviin ohjeisiin voi tutustua THL:n sivuilla: https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/matkustaminen-ja-koronaviruspandemia

TIEDOTE HUOLTAJILLE KORONAN AIHEUTTAMISTA JÄRJESTELYISTÄ KOULUN ALKAESSA (Päivitetty 4.8.2020)

Korona-tilanne on pysynyt Pohjois-Savossa toistaiseksi rauhallisena. Näin ollen koulun alettua meillä ei ole tarve ihan niin mittaviin poikkeusjärjestelyihin kuin keväällä lähiopetukseen palattaessa. Koska epidemia kuitenkin jatkuu, emme voi kouluissa palata ”normaaliolosuhteisiin”. Mikäli epidemiatilanne pahenee, meillä on nopealla aikataululla mahdollisuus tiukentaa käytäntöjä. Noudatamme kouluissa kaikkia terveysviranomaisen antamia ohjeita.

Tärkeintä heti koulutyön alussa on noudattaa seuraavia käytänteitä:

– Sairaana ei tulla kouluun, tämä koskee niin oppilaita kuin henkilökuntaa.

– Huolehditaan hyvästä käsihygieniasta ja yskitään oikein, tästä on hyvä muistuttaa lapsia myös kotona.

– Pidetään turvaväliä!

Opetus järjestetään syyslukukaudella lähtökohtaisesti lähiopetuksena. Tämä tarkoittaa sitä, että kaikki lapset osallistuvat normaaliin lähiopetukseen. Kunnan tartuntatautiviranomainen ja opetustoimi seuraavat kuitenkin koko ajan koronatilanteen kehittymistä ja tarvittaessa meillä on valmius siirtyä nopealla aikataululla etäopetukseen.

Koulujen alkaessa noudatamme kouluilla useita poikkeusjärjestelyitä. Pyrimme minimoimaan oppilaiden ja työntekijöiden henkilökontaktien lukumäärää, korostamme hyvää käsihygieniaa ja oikeaa yskimistekniikkaa, siivousta tehostetaan (erityisesti pintojen pyyhkiminen), kouluissa ei järjestetä sisätiloissa koko koulun yhteisiä tilaisuuksia ja perinteisiä vanhempainiltoja ei järjestetä. Toivomme myös, että vanhemmat eivät tulisi koulun tiloihin ilman koululta tulevaa kutsua.

Yhteistyöllä saamme pidetty koronatilanteen kurissa. Hyvää lukuvuoden alkua koteihin!

Lisätiedot: koulujen rehtorit, sivistysjohtaja Antti Jokikokko, p. 044 740 1301, antti.jokikokko@siilinjarvi.fi