Hyppää sisältöön
90% 95% 100% 110% 120% Tekstin koko
Takaisin etusivulle

Koronan vaikutukset perusopetukseen

TIEDOTE KORONATILANTEESTA (Päivitetty 19.1.2021)

Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin alueen koronaepidemiatilanne on huonontunut siten, että Kuopiossa ja Siilinjärvellä ollaan nyt epidemian kiihtymisvaiheessa. Noudatamme kouluissa kaikkia terveysviranomaisen antamia ohjeita. Näkyvin ohje koskee kasvomaskien käyttämistä kouluissa ja koulukuljetuksissa. Kasvomaskin käyttösuositus koskee kaikkia oppilaita kuudennesta luokasta ylöspäin (alakoulun 6. luokka, yläkoulu ja lukio). Kuudennesta luokasta ylöspäin oppilaan tulisi käyttää kasvomaskia aina tilanteissa, joissa lähikontaktien välttäminen ei ole mahdollista (esim. luokkaopetus, koulukuljetukset). Koulut antavat kasvomaskit näille oppilaille, toki oppilaat saavat käyttää myös omia maskeja. Koulut informoivat oppilaita ja huoltajia koulukohtaisesti kasvomaskin käyttämisestä.

Lisäksi kouluilla pyritään ehkäisemään koronaviruksen leviämistä mm. seuraavilla tavoilla:

  • koulupäivän järjestelyissä pyritään minimoimaan kontaktien lukumäärä, tämä koskee niin oppitunteja, ruokailua, kuin välitunteja
  • pyritään pitämään turvaväliä
  • huolehditaan käsi- ja yskimishygieniasta.

Tällä hetkellä Siilinjärvellä on noin 150 oppilasta ja koulujen työntekijää terveysviranomaisen määräämässä karanteenissa. Karanteeniin määrättyjen oppilaiden opetus järjestetään etäopetuksena. Teemme tiivistä yhteistyötä kunnan tartuntatautiviranomaisten kanssa. Tartuntatautiviranomaiset seuraavat koko ajan tilanteen kehittymistä ja tarvittaessa tekevät päätöksiä viruksen leviämisen estämiseksi.

Haluamme muistuttaa kaikkia perheitä siitä, että kouluun tai päivähoitoon tullaan vain terveinä ja mikäli infektio-oireita esiintyy, hakeudutaan koronatestiin.

Toivomme, että kaikki kuntalaiset muistaisivat nyt minimoida sosiaaliset kontaktinsa myös vapaa-ajalla. Näin estämme parhaalla tavalla viruksen leviämistä.

Lisätiedot: koulujen rehtorit, sivistysjohtaja Antti Jokikokko, p. 044 740 1301

MASKIN KÄYTTÖSUOSITUS LAAJENEE (Päivitetty 1.12.2020)

Pohjois-Savon sairaanhoitopiirissä ollaan edelleen COVID-epidemian perustasolla. Vaikka oman alueemme epidemiologinen tilanne on tällä hetkellä hyvä, se voi hyvinkin nopeasti huonontua, kuten monilla alueilla on jo tapahtunut. Tuleva joulun aika väistämättä lisää matkustelua ja riski epidemian leviämiselle kasvaa. Näin ollen Pohjois-Savon alueellinen COVID-19-työryhmä (”koronanyrkki”) päätyi kokouksessaan 30.11.2020 suosittamaan, että epidemian torjuntaan liittyvää ohjeistusta muutetaan. Uuden suosituksen mukaan yläkoululaisten ja lukiolaisten suositellaan käyttävän maskeja koulussa. Yläkoululaisten maskit hankkii kunta, lukiolaiset hankkivat maskinsa itse.

OMAEHTOINEN KARANTEENI ULKOMAILTA PALATESSA (Päivitetty 21.9.2020)

Noudatamme ulkomailta palatessa päivähoitolasten, oppilaiden ja opiskelijoiden osalta kulloinkin voimassa olevia THL:n antamia ohjeita omaehtoisesta karanteenista. Voimassa oleviin ohjeisiin voi tutustua THL:n sivuilla: https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/matkustaminen-ja-koronaviruspandemia

TIEDOTE HUOLTAJILLE KORONAN AIHEUTTAMISTA JÄRJESTELYISTÄ KOULUN ALKAESSA (Päivitetty 4.8.2020)

Korona-tilanne on pysynyt Pohjois-Savossa toistaiseksi rauhallisena. Näin ollen koulun alettua meillä ei ole tarve ihan niin mittaviin poikkeusjärjestelyihin kuin keväällä lähiopetukseen palattaessa. Koska epidemia kuitenkin jatkuu, emme voi kouluissa palata ”normaaliolosuhteisiin”. Mikäli epidemiatilanne pahenee, meillä on nopealla aikataululla mahdollisuus tiukentaa käytäntöjä. Noudatamme kouluissa kaikkia terveysviranomaisen antamia ohjeita.

Tärkeintä heti koulutyön alussa on noudattaa seuraavia käytänteitä:

– Sairaana ei tulla kouluun, tämä koskee niin oppilaita kuin henkilökuntaa.

– Huolehditaan hyvästä käsihygieniasta ja yskitään oikein, tästä on hyvä muistuttaa lapsia myös kotona.

– Pidetään turvaväliä!

Opetus järjestetään syyslukukaudella lähtökohtaisesti lähiopetuksena. Tämä tarkoittaa sitä, että kaikki lapset osallistuvat normaaliin lähiopetukseen. Kunnan tartuntatautiviranomainen ja opetustoimi seuraavat kuitenkin koko ajan koronatilanteen kehittymistä ja tarvittaessa meillä on valmius siirtyä nopealla aikataululla etäopetukseen.

Koulujen alkaessa noudatamme kouluilla useita poikkeusjärjestelyitä. Pyrimme minimoimaan oppilaiden ja työntekijöiden henkilökontaktien lukumäärää, korostamme hyvää käsihygieniaa ja oikeaa yskimistekniikkaa, siivousta tehostetaan (erityisesti pintojen pyyhkiminen), kouluissa ei järjestetä sisätiloissa koko koulun yhteisiä tilaisuuksia ja perinteisiä vanhempainiltoja ei järjestetä. Toivomme myös, että vanhemmat eivät tulisi koulun tiloihin ilman koululta tulevaa kutsua.

Yhteistyöllä saamme pidetty koronatilanteen kurissa. Hyvää lukuvuoden alkua koteihin!

Lisätiedot: koulujen rehtorit, sivistysjohtaja Antti Jokikokko, p. 044 740 1301, antti.jokikokko@siilinjarvi.fi