Hyppää sisältöön
90% 95% 100% 110% 120% Tekstin koko
Takaisin etusivulle

Oppilashuolto

Opiskeluhuoltoa on sekä perusopetuslaissa tarkoitettu oppilashuolto että lukiolaissa ja ammatillisesta koulutuksesta annetussa laissa tarkoitettu opiskelijahuolto.

Opiskeluhuollon avulla pyritään edistämään kouluyhteisöjen hyvinvointia ja ehkäisemään ongelmien syntymistä ja turvaamaan varhainen tuki sitä tarvitseville. Tavoitteena on oppimisen, terveyden, hyvinvoinnin, turvallisuuden, sekä kodin ja koulun yhteistyön edistäminen.

Opiskeluhuolto kuuluu kaikille kouluyhteisössä työskenteleville opettajille sekä opiskeluhuoltopalveluista vastaaville työntekijöille kuten kuraattoreille, psykologeille ja terveydenhoitajille.

Opiskeluhuoltotyötä tehdään kolmella tasolla:

  1. Siilinjärvellä toimii opiskeluhuollon ohjausryhmä, joka huolehtii opiskeluhuoltotyön ja -palveluiden suunnittelusta, kehittämisestä, ohjauksesta ja arvioinnista. Ryhmän puheenjohtajana toimii rehtori Tiina Tuuvio.
  2. Jokaisella koululla tai oppilaitoksella on oppilas- tai opiskelijahuoltoryhmä, jonka tehtäviin kuuluu kouluyhteisön hyvinvoinnista vastaava yhteisöllinen opiskeluhuolto.
  3. Yksilökohtainen oppilas- ja opiskelijahuolto käsittää oppilaalle tai opiskelijalle annettavat koulu- ja opiskeluterveydenhuollon palvelut, psykologi- ja kuraattoripalvelut sekä yksittäistä oppilasta tai opiskelijaa koskevan monialaisen opiskeluhuollon. Oppilaan tai opiskelijan hyvinvoinnin tueksi kootaan tarvittaessa oppilaan tai opiskelijan ja pääsääntöisesti myös hänen huoltajansa suostumuksella asiantuntijaryhmä, joka käsittelee ko. yksittäisen oppilaan/opiskelijan asioita.

Opiskeluhuoltotyö kuvataan Siilinjärven esi-, perusopetuksen ja lukiokoulutuksen opetussuunnitelmissa, esiopetuksen ja perusopetuksen oppilashuoltosuunnitelmissa sekä lukion opiskelijahuoltosuunnitelmassa.

Siilinjärven kunta huolehtii myös Ingmanedu kulttuurialan ammattiopiston, Savon ammattiopiston Siilinjärven yksiköiden ja Ylä-Savon ammattiopiston Toivalan maanrakennusalan yksikön kuraattori-, psykologi- ja opiskeluterveydenhuoltopalveluista.

Perusopetuksen oppilashuoltosuunnitelma

Perusopetuksen päihdeohjelma

Perusopetuksen oppilashuoltovideo

Yhteystiedot

Koulukuraattorit

Kauppinen Annaleena 044 740 1359 Suininlahden koulu
Toivalan koulu
Niskanen Anna-Maria 044 740 1358 Ahmon koulu
Kuuslahden koulu
Pellinen Saara 044 740 1327 Kehvon koulu
Siilinlahden koulu
Käyhty-Hakkarainen Sofia 044 740 1362 Kasurilan koulu Pöljän koulu
Vuorelan koulu
Kokkonen Heidi 044 740 1404 Hamulan koulu

sähköposti etunimi.sukunimi@siilinjarvi.fi

Psykologipalvelut

Kouluterveydenhuollon palvelut

Laskutusosoitteet

Kuraattoripalvelut:
Siilinjärven kunta
Kuraattorilaskut
0037017271801300
PL 5017
02066 Docuscan

Psykologipalvelut:
Siilinjärven kunta
Hyvinvointineuvola
Erityispalvelut
0037017271801300
PL 5017
02066 Docuscan