Hyppää sisältöön
90% 95% 100% 110% 120% Tekstin koko
Takaisin etusivulle

Koronan vaikutukset varhaiskasvatukseen

Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen  (THL) ohjeistus lapsiperheille (linkki THL:n sivuille)

Käytännössä varhaiskasvatuksessa pyrimme ehkäisemään koronaviruksen leviämistä mm. seuraavasti:

 • Tarpeettomia lähikontakteja vältetään
 • Toiminnassa noudatetaan tartuntoja ehkäisevää hygieniaa
 • Muiden kuin lasten ja varhaiskasvatuksen henkilökunnan oleskelua varhaiskasvatuksen alueella vältetään.
 • Huoltajat jättävät lapset mahdollisuuksien mukaan ulkoeteiseen, josta varhaiskasvatuksen henkilökunta ottaa lapset vastaan. Tästä päiväkoti ja ryhmien henkilökunta sekä perhepäivähoitaja antavat tarkemmat ohjeet.
 • Huoltajien toivotaan tuonti-/hakutilanteissa käyttävän maskia
 • Lapsiryhmän toiminta jaetaan pienryhmiin päivän aikana
 • Suosimme ulkoilua
 • Ruokailussa järjestetään riittävät etäisyydet ja ruokailua porrastetaan mahdollisuuksien mukaan. Henkilöstö jakaa ruoan.
 • Sairasta lasta ei voi tuoda varhaiskasvatukseen, jos lapsen vointi on epäselvää, voi perhe ottaa yhteyttä terveydenhuoltoon,
 • mikäli lapsella on koronaa viittavia oireita, terveydenhuoltohenkilöstö päättää testauksesta ja mahdollisesta karanteenista
 • Henkilöstö ottaa yhteyttä perheeseen, mikäli lapsi sairastuu päivän aikana
 • Käsihygieniasta huolehditaan
 • Omaehtoisessa karanteenissa (esim. matkustusrajoitusten piirissä olevista maista) oleva lapsi ei osallistu varhaiskasvatukseen
 • Lelujen pesuun ja hygieniaan kiinnitetään erityistä huomiota.

Erityisessä riskiryhmässä olevat lapset ja henkilöstö

 • Hoitava lääkäri arvioi, voiko lapsi, jolla tai jonka perheenjäsenellä on vaikea perussairaus tai joka tarvitsee säännöllistä puolustuskykyä lamaavaa lääkitystä, osallistua varhaiskasvatukseen.  Mikäli varhaiskasvatukseen osallistuu erityiseen riskiryhmään kuuluvia lapsia, tulee heidän osallistumiseensa kiinnittää erityistä huomiota ja kehittää sopivia osallistumisen tapoja yhdessä huoltajien, hoitavan lääkärin sekä paikallisten tartuntatautiviranomaisten kanssa.
 • Varhaiskasvatuksessa työskentelevien osalta toimenpiteet perustuvat työnantajan tekemään riskinarvioon. Työterveyshuolto tukee työnantajaa riskinarviossa.

Lisätiedot: päiväkotien johtajat/ perhepäivähoidon ohjaaja ja varhaiskasvatusjohtaja Sinikka Hyvärinen, puh. 044 7401955,  sinikka.hyvarinen@siilinjarvi.fi