Takaisin etusivulle

Koronan vaikutukset varhaiskasvatukseen

Tiedote varhaiskasvatuksen huoltajille (11.5.2020)

14.5. alkaen siirrymme normaaliolojen lainsäädännön mukaiseen varhaiskasvatukseen

Varhaiskasvatus on ollut avoinna kaikille sitä tarvitseville myös poikkeusolojen aikana. Valtioneuvoston suositus pitää varhaiskasvatusikäiset lapset kotona päättyy 13.5.2020. Esiopetus toimii normaalisti ja oppilaan tulee osallistua opetukseen, mutta vallitsevassa epidemiatilanteessa huoltajat voivat itse päättää lapsen lähiopetukseen osallistumisesta. Kotiin jäämistä kannattaa harkita erityisesti niissä tapauksissa, joissa lapsi tai perheenjäseniä kuuluu ns. riskiryhmiin. Erillistä lupaa poissaoloon ei tarvita, ilmoitus ryhmään ja poissaolomerkintä TiedoEduun riittävät.

Koulukuljetukset toimivat pääsääntöisesti normaalien aikataulujen mukaisesti. Taksien osalta kuljetuksen mahdollinen peruminen tapahtuu kuten aiemminkin huoltajan toimesta suoraan liikennöitsijälle. Kuopion seudun joukkoliikenne (Vilkku) on siirtynyt kuitenkin kesäaikatauluihin. Mikäli lapsen koulukuljetus toteutuu yleisen joukkoliikenteen puitteissa, kannattaa aikataulut tarkistaa https://vilkku.kuopio.fi/

Käytännössä varhaiskasvatuksessa pyrimme ehkäisemään koronaviruksen leviämistä mm. seuraavasti:

 • Tarpeettomia lähikontakteja vältetään
 • Toiminnassa noudatetaan tartuntoja ehkäisevää hygieniaa
 • Isoja yleisötilaisuuksia ei järjestetä (kevätjuhlat)
 • Muiden kuin lasten ja varhaiskasvatuksen henkilökunnan oleskelua koulun tai varhaiskasvatuksen alueella vältetään. (esim. huoltajien toivotaan mahdollisuuksien mukaan jättävän lapset ulkoeteiseen, josta varhaiskasvatuksen henkilökunta ottaa lapset vastaan. Tästä päiväkoti ja ryhmien henkilökunta antaa tarkemmat ohjeet).
 • Lapsiryhmän toiminta jaetaan pienryhmiin päivän aikana
 • Suosimme ulkoilua kontaktien minimoimiseksi
 • Ruokailussa järjestetään riittävät etäisyydet ja ruokailua porrastetaan mahdollisuuksien mukaan. Henkilöstö jakaa ruoan.
 • Sairasta lasta ei voi tuoda varhaiskasvatukseen
 • Käsihygieniasta huolehditaan edelleen
 • Kevään ja kesän aikana on tapana, että varhaiskasvatusyksiköissä järjestetään tutustumisia uusille lapsille ja perheille. Näitä tutustumisia voidaan järjestää mahdollisuuksien mukaan etäyhteyksiä hyödyntämällä. Lapset voivat käydä leikkimässä päiväkodin pihalla toiminta-ajan päätyttyä.
 • Erillinen koronaepidemian vuoksi annettu poissaolojen maksukäytäntö kunnallisessa varhaiskasvatuksessa päättyy 14.5.2020. Erilliset kesälomakauden hyvitykset ovat voimassa.

Lisätiedot: päiväkotien johtajat/ perhepäivähoidon ohjaat ja varhaiskasvatusjohtaja Sinikka Hyvärinen, puh. 044 7401955,  sinikka.hyvarinen@siilinjarvi.fi