Hyppää sisältöön
90% 95% 100% 110% 120% Tekstin koko
Takaisin etusivulle

Varhaiskasvatus Siilinjärvellä

Siilinjärveläisten varhaiskasvatuspalvelujen tehtävänä on tarjota perheille laadukkaat, lapsen ja perheiden tarpeista lähtevät riittävät palvelut, joissa varhaiskasvatuksen toimintaympäristö tukee lapsen kokonaisvaltaista hyvinvointia, oppimista ja kasvamista.

Perheiden kanssa työskennellään kasvatusyhteistyössä säilyttämällä ensisijainen kasvatusvastuu huoltajilla

Siilinjärven kunnan varhaiskasvatuksen arvoperusta rakentuu valtakunnallisen varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa kirjattuihin arvoihin ja Siilinjärven kunnan arvoperustaan, jonka kunnanvaltuusto on vahvistanut. Siilinjärven kunnan arvoja ovat vastuullisuus, avoimuus, asukaslähtöisyys ja innovatiivisuus. Nämä arvot on avattu kunnallisessa varhaiskasvatussuunnitelmassa sopiviksi varhaiskasvatustoiminnalle.

Siilinjärvellä varhaiskasvatusta järjestetään koko- ja osa-aikaisena varhaiskasvatuspalveluna kunnallisena ja yksityisenä päiväkotihoitona, perhepäivähoitona sekä avoimena varhaiskasvatuspalveluna. Varhaiskasvatusryhmien muodostamista ohjaavat ryhmien kokoa koskevat mitoitukset sekä varhaiskasvatuslaki ja -asetus. Jatkettua aukioloa tarjotaan Päiväkoti Pilvilinnassa ja ympärivuorokautista varhaiskasvatusta Päiväkoti Pikkusiilissä.

Varhaiskasvatuksessa toimii palveluohjaaja, joka käsittelee lasten hakemukset, ohjaa asiakkaan tarvitsemaansa palveluun ja lähettää päätösasiakirjat varhaiskasvatus – ja esiopetuspaikoista huoltajille.

Avoin varhaiskasvatustoiminta, joka toimii tällä hetkellä Vuorelan nuorisotalolla, on perheille maksutonta, pedagogista ja tavoitteellista toimintaa, johon perheet tulevat yhdessä lasten kanssa.

Varhaiskasvatuspalvelut -esite

Valloittava varhaiskasvatus Siilinjärvellä – opas huoltajille

Iloa liikkumisesta varhaiskasvatuksen lapsille Siilinjärvellä

Ruokakunta -hanke

 

 

varhaiskasvatusjohtaja
Sinikka Hyvärinen
044 740 1955
sinikka.hyvarinen@siilinjarvi.fi

Varhaiskasvatuspalvelut, toimisto

Varhaiskasvatusjohtaja +358 447401955

Käyntiosoite

Harjamäenraitti 8
71870 HARJAMÄKI