Takaisin etusivulle

Palveluseteli varhaiskasvatuksessa

Perheelle voidaan myöntää palveluseteli  yksityiseen varhaiskasvatukseen.

Lisätietoja palveluohjaaja Susanna Lahdelta, puh. 044 740 1964

Palvelusetelin myöntämisperusteet 1.8.2016 alkaen

  • varhaiskasvatuksen palveluseteli on harkinnanvarainen etuus eikä siihen ole lakisääteistä subjektiivista oikeutta. Asiakkaalla on oikeus kieltäytyä setelistä, jolloin kunnan on järjestettävä palvelu itse
  • palveluseteliä ei myönnetä 20 viikkotunnin laajuisen, subjektiivisen päivähoidon järjestämiseen. Oikeus palveluseteliin päättyy subjektiivista varhaiskasvatusoikeutta edeltävään päivään
  • palveluseteli on lapsikohtainen ja sulkee pois Kelan maksaman kotihoidon tuen ja yksityisen hoidon tuen sekä kunnalliset varhaiskasvatuspalvelut
  • palvelutarpeen muutokset tehdään kolmeksi kuukaudeksi, muutokset astuvat voimaan seuraavan kuukauden alusta
  • palvelusetelin arvo tarkistetaan kun lapsi täyttää 3 vuotta, lapsen palvelutarpeen muuttuessa, perheen tulojen muuttuessa olennaisesti (+/-10 %) tai perhekoon muuttuessa
  • perheen on haettava palveluseteliä ennen hoidon alkamista ja lisäksi toimitettava kopio palvelusopimuksesta varhaiskasvatustoimistoon
  • hoitosuhteen päättymisestä on toimitettava kirjallinen irtisanomisilmoitus varhaiskasvatustoimistoon
  • palveluseteli myönnetään niiltä kuukausilta, jolloin lapsi tosiasiallisesti käyttää päivähoitoa enintään kuluvan toimintavuoden heinäkuun loppuun, mikäli palveluntuottaja järjestää palvelua heinäkuussa. Jos lapsi aloittaa tai lopettaa hoidon kesken kuukauden, palveluseteli lasketaan kuukauden kalenteripäivien mukaan. Samoin perustein määritellään vajaan hoitokuukauden palvelusetelin arvo. Jos lapsi on koko kalenterikuukauden poissa hoidosta, palveluseteliä ei makseta
  • palvelusetelin kattohinta sidotaan tilastokeskuksen ansiotasoindeksiin. Uusi indeksillä tarkistettu hinta otetaan käyttöön samanaikaisesti kun kunnallisen varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen indeksitarkistus tehdään

Tietoa palveluseteliyrittäjiksi aikoville

Palveluseteliyrittäjiksi aikovien kannattaa jo palvelun suunnitteluvaiheessa olla yhteydessä varhaiskasvatusjohtajaan tai palveluohjaajaan, ympäristöterveystarkastajaan ja paloviranomaisiin. Hyvällä ennakkosuunnittelulla voidaan parhaiten varmistaa palveluntuottajalle tärkeä pidempiaikainen alueellinen palvelukysyntä ja tilaratkaisuiltaan hyvät ja toimivat tilat.

Yksityisten sosiaalipalvelujen tuottajan on tehtävä toiminnan aloittamisesta ilmoitus palveluiden sijaintikuntaan. Ilmoitus tehdään aluehallintoviraston sähköisessä asiointipalvelussa. Lomake toimitetaan varhaiskasvatusjohtajan kautta edelleen sivistyslautakunnan käsittelyyn. Lautakunnan tulee valvoa, että ilmoituksenvarainen palvelutoiminta täyttää yksityisistä sosiaalipalveluista annetussa laissa säädetyt edellytykset . Hyväksytystä palveluntuottajasta tehdään ilmoitus aluehallintovirastoon, joka tekee päätöksen toiminnan merkitsemisestä rekisteriin.

 

Perheille

Palveluseteli – ja tuloselvityslomake

Yrittäjille

Hakemus palveluseteliyrittäjäksi