Hyppää sisältöön
Takaisin etusivulle

Koronatestaaminen on muuttunut

17.2.2022

Kansallinen Covid-19 -testaus- ja jäljitysstrategia on päivitetty (LIITE). Laaja-alaisesta oireettomien ja lieväoireisten testaamisesta sekä altistuneiden jäljittämisestä ja karanteeneista on tarpeen luopua pandemian levitessä laajasti väestössä, koska tartunnanjäljityksellä ei ole enää samaa vaikuttavuutta kuin epidemian alkuvaiheessa. Tällöin korostuu hengitystieinfektioon sairastuneen omaehtoisen eristäytymisen merkitys tartuntojen leviämisen estämisessä.

Tämänhetkinen testausmäärä sitoo hyvin runsaasti terveydenhuollon kapasiteettia, joten vakavasti sairastuneiden ja riskiryhmiin kuuluvien nopea testaaminen saattaa olla uhattuna. Näin ollen testaamisen tulee jatkossa kohdistua vakavasti sairastuneisiin sekä riskiryhmäläisiin. Heidän mahdollisuutensa päästä nopeasti testiin ei saa vaarantua laaja-alaisella lieväoireisten tai oireettomien testaamisella.

Testauskriteereitä on siis ollut tarpeen yhtenäistää. Uuden ohjeistuksen myötä löydetään koronantartuntojen joukosta tapaukset, joiden kohdalla tartunnan toteaminen on erityisen tärkeää sekä ne tapaukset, joiden kohdalla tartunnanjäljitys on vakavalle taudille alttiiden riskiryhmien suojelemisen kannalta merkityksellistä (esimerkiksi sote -työntekijät).

 Vaikeaoireinen tai riskiryhmäläisen koronainfektio

Tärkein näytteenoton kriteeri on henkilön oireisuus ja hoidon tarve. Myös vakavalle taudille alttiiden riskiryhmien suojeleminen sekä terveydenhuollon kantokyvyn turvaaminen ovat tärkeitä tavoitteita.

Koronanäyte tulisi aina ottaa:

  1. vaikeaoireisilta potilailta tavanomaisin lääketieteellisin periaattein
  2. korkean riskin ryhmiin kuuluvilta oireisilta henkilöiltä
  3. raskaana olevilta (myös lieväoireisilta)
  4. sote-alan työntekijöiltä

Jos henkilö tarvitsee todistuksen tartuntatautipäivärahan saamista varten, hänen tulisi ensisijaisesti ottaa yhteyttä omaan työterveyshuoltoon tai yksityiseen toimijaan.

 Lieväoireinen koronainfektio

Lieväoireisen tulee välttää omaehtoisesti kontakteja muihin kuin samassa taloudessa asuviin vähintään viiden vuorokauden ajan. Halutessa voi tehdä kotitestin. Positiivista tulosta ei tarvitse varmistaa terveydenhuollossa.

Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntien yhteisellä päätöksellä 16.2.22 on päädytty noudattamaan tätä uutta kansallista testaus- ja jäljitysstrategiaa.