Hyppää sisältöön
Takaisin etusivulle

Koronavirusepidemiatilanne ja suositukset 18.12.2020

18.12.2020

Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri on COVID-epidemian perustasolla. Vaikka oman alueemme epidemiologinen tilanne on tällä hetkellä edelleen hyvä, se voi äkillisesti huonontua jouluun liittyvän matkailun myötä, koska isossa osassa maata epidemia on leviämisvaiheessa. Alueellinen COVID-19-työryhmä (”koronanyrkki”) päätyi kokouksessaan 18.12.2020 suosittamaan epidemian torjuntaan liittyvää ohjeistusta ennakoivasti.

Kasvomaskisuositus säilyy ennallaan: Maskia kannattaa käyttää aina tilanteissa, joissa lähikontaktien välttäminen ei ole mahdollista.

Kasvomaskia kannattaa käyttää aina tilanteissa, joissa lähikontaktien välttäminen ei ole mahdollista, myös yksityisissä tapaamisissa.

Lue lisää THL:n sivuilta: Suositus kasvomaskien käytöstä kansalaisille

Kokoontumiset ja matkustaminen

Alueellinen nyrkki suosittaa, että joulun ja uudenvuoden aikaan ei järjestetä yli 20 hengen yleisötilaisuuksia ja pyytää AVIa huomioimaan tämän suosituksen kokoontumisrajoitusta määrätessään.

Tämän rajoituksen lisäksi suositellaan, ettei myöskään yksityisitilaisuuksissa (perhejuhlat ja joulun vietto) järjestettäisi isoja juhlia. Erityistä huomiota tulee kiinnittää riskiryhmiin kuuluvien suojaamiseen tartunnalta sekä kotona, että vanhusten asumispalveluyksiköissä.

Matkustamista leviämisvaiheen alueille ja sieltä Pohjois-Savoon tulee nyt harkita hyvin tarkasti, jotta epidemia ei leviäisi räjähdysmäisesti myös Pohjois-Savossa heti pyhien jälkeen. Riskiryhmiin kuuluvien tapaamisia olisi hyvä harkita siirrettäväksi ensi vuoden puolelle.

Nyrkki painottaa ennakoivaa toimintaa epidemian rajoittamiseksi valtakunnallisen tahtotilan mukaisesti.

Kaikki muut suositukset säilyvät ennallaan valtakunnallisten suositusten mukaisesti.

Muut suositukset

Nyrkin kokouksessa otettiin esille myös sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköiden henkilöstön riittävyys, mikäli tapahtuu joukkoaltistumisia. Yksiköitä pyydetään päivittämään toimintasuunnitelmansa tältä osin. Tähän asiaan palataan seuraavassa kokouksessa.

Alueellinen nyrkki tähdentää edelleen, että harrastustoiminta tulisi järjestää siten, että osallistujat voivat välttää lähikontaktin. Harkinnan mukaan harrastustoiminta suositellaan tarvittaessa keskeytettäväksi, mikäli tartuntoja on todettu.

Ravitsemusliikkeiden toiminnan rajoituksista päättää valtioneuvosto STM:n esityksestä.