Takaisin etusivulle

Päätöksenteko

Vuosina 2017–2021 Siilinjärven kunnan ylintä päätösvaltaa käyttää 43-jäseninen kunnanvaltuusto, jonka jäsenet valitaan joka neljäs vuosi järjestettävillä kuntavaaleilla.  Valtuusto valitsee luottamushenkilöt kunnanhallitukseen ja lautakuntiin. Valtuusto on osittain siirtänyt toimivaltaansa hallintosäännöllä kunnanhallitukselle ja lautakunnille sekä virkamiehille.

Kunnanhallitus huolehtii kunnan johtamisesta ja kehittämisestä valtuuston asettamien tavoitteiden, suunnitelmien ja päätösten mukaisesti. Hallitus valmistelee esitykset valtuustolle päätettäväksi, panee ne täytäntöön ja valvoo valtuuston päätösten lainmukaisuutta. Hallitus huolehtii myös kunnan yleisestä kehittämisestä, valvoo viranhaltijoiden toimintaa ja kunnan talous- ja henkilöstöhallintoa sekä antaa ohjeita kunnan määräysvallassa olevien yhtiöiden ja kuntayhtymien toiminnasta.

Lautakuntia valtuustokaudella 2017–2021 on kahdeksan: keskusvaalilautakunta, maaseutulautakunta (Siilinjärvi vastuukunta), sivistyslautakunta, sosiaali- ja terveyslautakunta, tarkastuslautakunta, tekninen lautakunta, viranomaislautakunta sekä ympäristöterveyslautakunta (Siilinjärvi vastuukunta).

Sidonnaisuusilmoitukset