Hyppää sisältöön
90% 95% 100% 110% 120% Tekstin koko
Takaisin etusivulle
Äänestyslippu laitetaan leimattuna vaaliuurnaan

Kuntavaalit 18.4.2021

Kuntavaaleissa valitaan 43 valtuutettua Siilinjärven kunnanvaltuustoon. Kuntavaalit toimitetaan joka neljäs vuosi.

Kunnanvaltuusto päättää kunnan tärkeimmistä taloudellisista asioista sekä kunnan hallinnon järjestämisestä. Valtuusto valitsee kunnan toimielinten, kuten kunnanhallituksen ja lautakuntien jäsenet. Kunnan päätöksentekoon voi vaikuttaa äänestämällä kuntavaaleissa.

Vaalipäivänä jokainen äänioikeutettu voi äänestää vain oman äänestysalueensa äänestyspaikalla. Ennakkoäänestyksen aikana voi äänestää millä tahansa ennakkoäänestyspaikalla. Siilinjärvellä yleisiä ennakkoäänestyspaikkoja on kaksi. Vaalipaikalla äänestäjän on aina esitettävä selvitys henkilöllisyydestään.

Vuoden 2021 kuntavaalien aikataulu

  • äänioikeusrekisterin tietojen poimintapäivä (missä kunnassa kukin on äänioikeutettu): 26.2.2021
  • ehdokashakemusten jättöpäivä: 9.3.2021
  • ehdokasasettelun vahvistaminen: 18.3.2021
  • äänioikeusrekisteri lainvoimainen 6.4.2021
  • kotiäänestykseen ilmoittauduttava viimeistään 6.4.2021 ennen klo 16
  • ennakkoäänestys kotimaassa: 7.–13.4.2021
  • ennakkoäänestys ulkomailla: 7.–10.4.2021
  • vaalipäivä: 18.4.2021
  • tulosten vahvistaminen: 21.4.2021
  • valtuustot aloittavat työnsä 1.6.2021

On mahdollista, että pandemiarajoitukset ovat vaalien aikaan edelleen voimassa. Tämä tarkoittaa joitakin erityisjärjestelyjä kuntavaalien toimittamisessa. Terveysturvallisuudesta tullaan huolehtimaan tarkasti.

Siilinjärven kunnan keskusvaalilautakunnan yhteystiedot

käyntiosoite: Kasurilantie 1, 71800 Siilinjärvi
postiosoite: PL 5, 71801 Siilinjärvi

puh. 044 740 1104
sähköposti vaalit@siilinjarvi.fi