Hyppää sisältöön
90% 95% 100% 110% 120% Tekstin koko
Takaisin etusivulle

Ennakkoäänestys

Ennakkoon äänestäminen (ennakkoäänestys) tarkoittaa äänen antamista vaalilaissa säädetyn ennakkoäänestysajanjakson aikana ennen varsinaista vaalipäivää. Ennakkoon äänestämiselle ei tarvitse esittää mitään syytä. Ennakkoäänestys on äänioikeutetun vapaasti valittavissa vaalipäivän äänestyksen sijasta. Kukin äänioikeutettu voi oman valintansa mukaan äänestää ennakkoon missä tahansa yleisessä ennakkoäänestyspaikassa joko kotimaassa tai ulkomailla.

Ennakkoäänestyksen aikataulu vuoden 2021 kuntavaaleissa on seuraava.

  • kotiäänestykseen ilmoittautuminen päättyy 1.6.2021 kello 16
  • ennakkoäänestys kotimaassa: 26.5.–8.6.2021
  • ennakkoäänestys ulkomailla: 2.–5.6.2021

Yleiset ennakkoäänestyspaikat ja niiden aukioloajat Siilinjärvellä

Siilinjärven kunnassa sijaitsee kuntavaaleissa 2021 kaksi yleistä ennakkoäänestyspaikkaa.

  • Siilinjärven kunnantalo (Kasurilantie 1, 71800 Siilinjärvi)
  • Vuorelan koulu (Rinnepolku 1, 70910 Vuorela)

Molemmat edellä mainitut yleiset ennakkoäänestyspaikat ovat avoinna päivittäin seuraavasti:

  • keskiviikosta 26.5. sunnuntaihin 6.6. kello 09:00–18:00
  • maanantaista 7.6. tiistaihin 8.6. kello 09:00–20:00

Lue lisää ennakkoon äänestämisestä oikeusministeriön vaalit.fi-sivulta.

Äänestäminen laitoksessa

Erityisiä ennakkoäänestyspaikkoja ovat kotimaassa sairaalat, ympärivuorokautista hoitoa antavat ja muut kunnanhallituksen päätöksellä määrätyt sosiaalihuollon toimintayksiköt (esimerkiksi vanhainkodit, hoivakodit ja palvelutalot) sekä rangaistuslaitokset. Kunnanhallituksen nimeämä vaalitoimikunta saapuu kuhunkin kunnan alueella olevaan laitokseen toimittamaan äänestyksen vähintään yhtenä ja enintään kahtena ennakkoäänestysajanjaksoon sattuvana päivänä. Laitoksissa voivat äänestää vain niissä hoidettavina olevat tai niihin otetut henkilöt. Muilla, esimerkiksi laitoksen henkilökunnalla, ei ole oikeutta äänestää laitosäänestyksessä. Laitosäänestys toimitetaan pääpiirteissään samalla tavalla kuin yleinen ennakkoäänestys.

Äänestäminen kotona

Henkilö saa äänestää ennakkoon kotonaan, mikäli hänen kykynsä liikkua ja toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse kotimaan ennakkoäänestyspaikkaan tai vaalipäivänä äänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia. Tällöin hänen luokseen saapuu sovittuna ajankohtana kunnan keskusvaalilautakunnan nimeämä vaalitoimitsija, joka ottaa äänestyksen vastaan.

Vuoden 2021 kuntavaaleissa ilmoittautuminen kotiäänestykseen on tehtävä keskusvaalilautakunnalle kirjallisesti tai puhelimitse viimeistään tiistaina 1.6.2021 ennen kello 16. Keskusvaalilautakunnan puhelinnumero ja osoite ovat jäljempänä ja löytyvät äänestäjälle postitse saapuneesta ilmoituskortista. Äänestäjän puolesta ilmoituksen voi tehdä myös hänen valitsemansa henkilö.

Siilinjärven kunnan keskusvaalilautakunnan yhteystiedot

  • puhelinnumero: 044 740 1104
  • käyntiosoite: Kasurilantie 1, 71800 Siilinjärvi
  • postiosoite: PL 5, 71801 Siilinjärvi

Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös kotiäänestäjän kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja. Omaishoitajan äänestämisestä on ilmoitettava kunnan keskusvaalilautakunnalle samalla kun ilmoittautuminen kotiäänestykseen tehdään. Kotiäänestyksessä tulee äänestäjän lisäksi olla läsnä äänestäjän valitsema tai hyväksymä 18 vuotta täyttänyt henkilö. Tämä henkilö ei voi olla vaaleissa ehdokkaana oleva.