Hyppää sisältöön
90% 95% 100% 110% 120% Tekstin koko
Takaisin etusivulle

Vaalikelpoisuus ja ehdokasasettelu kuntavaaleissa

Kuka on vaalikelpoinen ja milloin vaalikelpoisuus määräytyy? Linkki vaalit.fi-sivulle ⇒ Lue lisää.

Ehdokasasetteluasiakirjat ja niiden vastaanotto

Oikeusministeriö on vahvistanut kuntavaalien ehdokasasettelulomakkeiden kaavat päätöksellään 26.3.2020. Sähköiset lomakkeet on laadittu tämän päätöksen mukaisesti –> linkki vaalit.fi-sivustolle. Vuoden 2021 kuntavaaleissa kelpaavat kuitenkin myös aiemman, 11.4.2014 annetun oikeusministeriön päätöksen (313/2014) mukaiset lomakkeet.

Puolueen, yhteislistan tai valitsijayhdistyksen vaaliasiamiehen on annettava ehdokashakemus liitteineen Siilinjärven kunnan keskusvaalilautakunnalle viimeistään tiistaina 4. päivänä toukokuuta 2021 ennen kello 16:00. Mahdollinen ilmoitus vaaliliitosta tai yhteislistasta on annettava samanaikaisesti ehdokashakemuksen kanssa. Maaliskuun 9. päivään mennessä Siilinjärven kunnan keskusvaalilautakunnalle annettuja ehdokashakemuksia, niiden liitteitä tai ilmoituksia vaaliliitoista ja yhteislistoista ei tarvitse uudistaa. Niihin mahdollisesti tehtävät täydennykset/muutokset tulee kuitenkin tehdä viimeistään 4.5.2021 ennen kello 16:00.

Ehdokkaiden asettamista koskevia asiakirjoja sekä aiemmin jätettyjen ehdokashakemusten täydennyksiä/muutoksia, ehdokashakemuksia sekä ilmoituksia vaaliliitoista ja yhteislistoista vastaanotetaan Siilinjärven kunnantalolla (Kasurilantie 1) kunnanhallituksen kokoushuoneessa tiistaina 4.5.2021 kello 14:00–16:00. Vastaanottajina toimivat keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja Leena Leussu ja keskusvaalilautakunnan sihteeri Tuula Kohonen.

Valitsijayhdistysten ja yhteislistojen asiamiesten sekä puolueiden vaaliasiamiesten on tarvittaessa täydennettävä ja oikaistava keskusvaalilautakunnalle jätetyt asiakirjat viimeistään keskiviikkona 12.5.2021 ennen kello 16:00. Vaaliasiamiehen on viimeistään perjantaina 14.5.2021 ennen kello 12:00 tehtävä ehdokashakemuksen peruutus sellaisen puolueen tai valitsijayhdistyksen osalta, jonka ilmoitusta vaaliliittoon tai yhteislistaan liittymisestä ei ole hyväksytty.

Asiakirjat voi lähettää myös postitse osoitteella Siilinjärven kunnan keskusvaalilautakunta, PL 5, 71801 Siilinjärvi. Tällöin asiakirjojen lähettäjä vastaa siitä, että asiakirjat ovat perillä edellä mainittuihin määräaikoihin mennessä.