Hyppää sisältöön
90% 95% 100% 110% 120% Tekstin koko
Takaisin etusivulle

Viestintä

Siilinjärven kunnan viestintä pohjautuu kuntastrategiaan.

Siilinjärven kunta kertoo toiminnastaan ja päätöksistä useilla eri kanavilla:

  • internetsivut www.siilinjarvi.fi
  • erilaiset tilaisuudet, joista kerrotaan mm. tapahtumakalenterissa
  • sosiaalisen median kanavat Facebook, Twitter, Instagram ja LinkedIn
  • tarvittaessa tiedotustilaisuudet, joista tiedotetaan erikseen suoraan medialle
  • kyselyillä ja palautteilla kerätään tietoa mm. toiminnan kehittämistä varten

Kunnanhallitus johtaa kunnan viestintää ja tiedottamista kunnan toiminnasta. Viestinnän operatiivisesta johtamisesta vastaa kunnanjohtaja.

Siilinjärven kunnan viestinnällä tarkoitetaan niitä toimenpiteitä, joilla kunta

  • kertoo toiminnastaan ja palveluistaan
  • kertoo päätöksenteosta ja sen vaikutuksista
  • edesauttaa asukkaidensa ja muiden sidosryhmien osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksia
  • markkinoi itseään ja palveluitaan eri kohderyhmille.

Kunnan toimielimet luovat omalla toimialallaan edellytyksiä läpinäkyvälle toiminnalle asioiden valmistelussa ja päätöksenteossa.

Palvelualuejohtajat johtavat toimialansa viestinnän suunnittelua ja toteutusta apunaan toimialansa asiantuntijat.

Tulosalueiden/tulosyksiköiden esimiehet ovat avainhenkilöitä viestinnän käytännön toimeenpanossa. He huolehtivat mm. että yksikön ajankohtaiset asiat tiedotetaan medialle ja että tulosalueella/-yksiköllä on verkkosivujen päivittäjä.

Elinvoima- ja konsernipalvelut kunnanjohtajan johdolla vastaa kuntatason viestinnästä ja sen organisoinnista.

Lisätietoa:

Viestintäasiantuntija Milla Kahelin 0447401109 milla.kahelin@siilinjarvi.fi