Hyppää sisältöön
90% 95% 100% 110% 120% Tekstin koko
Takaisin etusivulle

Viestintä

Siilinjärven kunnan viestintä pohjautuu kuntastrategia.

Kunnanhallitus johtaa kunnan viestintää ja tiedottamista kunnan toiminnasta. Viestinnän operatiivisesta johtamisesta vastaa kunnanjohtaja.

Siilinjärven kunnan viestinnällä tarkoitetaan niitä toimenpiteitä, joilla kunta

  • kertoo toiminnastaan ja palveluistaan
  • kertoo päätöksenteosta ja sen vaikutuksista
  • edesauttaa asukkaidensa ja muiden sidosryhmien osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksia
  • markkinoi itseään ja palveluitaan eri kohderyhmille.

Kunnan toimielimet luovat omalla toimialallaan edellytyksiä läpinäkyvälle toiminnalle asioiden valmistelussa ja päätöksenteossa.

Palvelualuejohtajat johtavat toimialansa viestinnän suunnittelua ja toteutusta apunaan toimialansa asiantuntijat.

Tulosalueiden/tulosyksiköiden esimiehet ovat avainhenkilöitä viestinnän käytännön toimeenpanossa. He huolehtivat mm. että yksikön ajankohtaiset asiat tiedotetaan medialle ja että tulosalueella/-yksiköllä on verkkosivujen päivittäjä.

Elinvoima- ja konsernipalvelut kunnanjohtajan johdolla vastaa kuntatason viestinnästä ja sen organisoinnista.