Takaisin etusivulle

Viestintä

Siilinjärven kunnan viestintä pohjautuu kuntastrategia.

Kunnanhallitus johtaa kunnan viestintää ja tiedottamista kunnan toiminnasta. Viestinnän operatiivisesta johtamisesta vastaa kunnanjohtaja.

Siilinjärven kunnan viestinnällä tarkoitetaan niitä toimenpiteitä, joilla kunta

  • kertoo toiminnastaan ja palveluistaan
  • kertoo päätöksenteosta ja sen vaikutuksista
  • edesauttaa asukkaidensa ja muiden sidosryhmien osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksia
  • markkinoi itseään ja palveluitaan eri kohderyhmille.

Kunnan toimielimet luovat omalla toimialallaan edellytyksiä läpinäkyvälle toiminnalle asioiden valmistelussa ja päätöksenteossa.

Palvelualuejohtajat johtavat toimialansa viestinnän suunnittelua ja toteutusta apunaan toimialansa asiantuntijat.

Tulosalueiden/tulosyksiköiden esimiehet ovat avainhenkilöitä viestinnän käytännön toimeenpanossa. He huolehtivat mm. että yksikön ajankohtaiset asiat tiedotetaan medialle ja että tulosalueella/-yksiköllä on verkkosivujen päivittäjä.

Hallinto- ja viestintäpalvelut kunnanjohtajan johdolla vastaa kuntatason viestinnästä ja sen organisoinnista.