Hyppää sisältöön
Takaisin etusivulle

Asiakaspalaute ja muistutus

Voit antaa palautetta kunnan palveluista, toiminnasta ja päätöksenteosta tai tehdä aloitteen kunnan toimintaa koskevissa asioissa.

Linkki palautepalveluun

Sosiaalihuollon laatuun tai siihen liittyvään kohteluunsa tyytymättömällä asiakkaalla on oikeus tehdä muistutus (laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista). Terveyden- ja sairaanhoitoonsa tai siihen liittyvään kohteluunsa tyytymättömällä potilaalla on oikeus tehdä muistutus (laki potilaan asemasta ja oikeuksista).

Muistutuksen voit tehdä vapaamuotoisena kirjeenä tai käyttää alla olevia lomakkeita. Lomakkeemme sisältävät myös ohjeet muistutuksen tekijälle:

Sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain mukainen muistutuslomake

Potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain mukainen muistutuslomake