Hyppää sisältöön
Takaisin etusivulle

Potilasvahinkoilmoitus

Asiakas-ja potilasturvallisuus kuuluu osaksi hyvää hoitoa. Samalla se kattaa tutkimuksen, hoidon ja laitteisiin liittyvän turvallisuuden.  Asiakas-ja potilasturvallisuudella tarkoitetaan myös sitä, ettei hoidosta saa aiheutua potilaalle/asiakkaalle haittaa.

Meillä Siilinjärvellä työskentelevä henkilöstö on ammattitaitoista ja työmme tavoitteena on taata potilaille/asiakkaille turvallinen ja hyvä hoito. Hoito suunnitellaan yhteistyössä potilaan/asiakkaan ja tarvittaessa omaisten kanssa. Hoitomuotomme perustuvat parhaaseen ja ajankohtaiseen tutkittuun tietoon.

Potilasvahinko

Hoitoon liittyy aina riskejä, joiden toteutumista ei aina voida välttää parhaalla mahdollisellakaan hoidolla. Potilasvakuutuskeskus (PVK) huolehtii keskitetysti terveydenhuollon yhteydessä aiheutuneista henkilövahingoista potilasvahinkolain mukaisesti.

Potilaan tai omaisen voi olla itse vaikea arvioida, milloin kyseessä on potilasvahinko. Arvioinnin helpottamiseksi Potilasvakuutuskeskuksen verkkosivuilta löytyy yksinkertaisen verkkotesti.

Tee ensin testi

Testin tekeminen on anonyymia eikä sillä ole yhteyttä vahinkoilmoitusten käsittelyyn. Testin voi tehdä kuka tahansa, joka epäilee potilasvahinkoa tai joka joutuu työnsä puolesta tekemisiin potilasvahinkokysymysten kanssa.

Joskus hoito ei toteudu suunnitelman mukaisesti

Hoito ei aina suju toivotulla tavalla, ja potilaalle/asiakkaalle saattaa aiheutua hoidosta haittaa. Vastuu turvallisesta hoidon sujuvuudesta on aina hoitavalla henkilöstöllä ja siksi on tärkeää selvittää tapahtumat.

Potilas, asiakas ja/tai hänen omaisensa, joka kokee, että hoidon aikana on tapahtunut vaaratilanne, voi tehdä ilmoituksen myös nimettömänä sähköisellä lomakkeella tai paperilomakkeella. Paperilomakkeen voi  palauttaa yksikköön, josta se ohjautuu käsittelijöille. Mikäli haluat ilmoitukseesi vastineen, laita mukaan yhteystietosi.

Vaaratilanneilmoitus ei ole virallinen muistutus hoitovirheiden osalta. Hoitoon tai kohteluun tyytymätön potilas/asiakas voi tehdä potilaslain mukaisen muistutuksen tai kantelun. Muistutus osoitetaan Siilinjärven kunnan kirjaamoon ja kantelu aluehallintoviraston kirjaamoon.

Vaaratapahtumailmoitus

Vaaratilanneilmoitus (tulostettava lomake)

Huoneentaulu