Hyppää sisältöön
90% 95% 100% 110% 120% Tekstin koko
Takaisin etusivulle

Potilasvahinkoilmoitus

ASIAKAS- ja POTILASTURVALLISUUS

Asiakas-ja potilasturvallisuus kuuluu osaksi hyvää hoitoa. Samalla se kattaa tutkimuksen, hoidon ja laitteisiin liittyvän turvallisuuden.  Asiakas-ja potilasturvallisuudella tarkoitetaan myös sitä, ettei hoidosta saa aiheutua potilaalle/asiakkaalle haittaa.

Meillä Siilinjärvellä työskentelevä henkilöstö on ammattitaitoista ja työmme tavoitteena on taata potilaille/asiakkaille turvallinen ja hyvä hoito. Hoito suunnitellaan yhteistyössä potilaan/asiakkaan ja tarvittaessa omaisten kanssa. Hoitomuotomme perustuvat parhaaseen ja ajankohtaiseen tutkittuun tietoon.

Joskus hoito ei toteudu suunnitelman mukaisesti

Hoito ei aina suju toivotulla tavalla, ja potilaalle/asiakkaalle saattaa aiheutua hoidosta haittaa. Vastuu turvallisesta hoidon sujuvuudesta on aina hoitavalla henkilöstöllä ja siksi on tärkeää selvittää tapahtumat.

Potilas, asiakas ja/tai hänen omaisensa, joka kokee, että hoidon aikana on tapahtunut vaaratilanne, voi tehdä ilmoituksen myös nimettömänä sähköisellä lomakkeella tai paperilomakkeella. Paperilomakkeen voi  palauttaa yksikköön, josta se ohjautuu käsittelijöille. Mikäli haluat ilmoitukseesi vastineen, laita mukaan yhteystietosi.

Vaaratilanneilmoitus ei ole virallinen muistutus hoitovirheiden osalta. Hoitoon tai kohteluun tyytymätön potilas/asiakas voi tehdä potilaslain mukaisen muistutuksen tai kantelun. Muistutus osoitetaan Siilinjärven kunnan kirjaamoon ja kantelu aluehallintoviraston kirjaamoon.

Vaaratapahtumailmoitus

Vaaratilanneilmoitus (tulostettava lomake)

Huoneentaulu