Hyppää sisältöön
90% 95% 100% 110% 120% Tekstin koko
Takaisin etusivulle

Muutoksenhaku asiakaspäätöksiin

Saamaansa päätökseen tyytymätön asiakas voi hakea muutosta tekemällä oikaisuvaatimuksen sosiaali- ja terveyslautakunnan jaostolle ja tarvittaessa edelleen hallinto-oikeudelle. Viimeinen valitusaste on korkein hallinto-oikeus. Asiakkaan saaman päätöksen liitteenä on muutoksenhakuohje, jossa kerrotaan mm. muutoksenhakuaika ja osoite, johon oikaisuvaatimus lähetetään.