Takaisin etusivulle

Potilasasiamies

Laki potilaan asemasta ja oikeuksista 785/1992 (Potilaslaki) tuli voimaan vuonna 1993.

Potilaslain 11 §:n mukaan terveydenhuollon toimintayksikön on nimettävä potilasasiamies. Kahdella tai useammalla terveydenhuollon yksiköllä voi olla myös yhteinen potilasasiamies.

Potilasasiamies

neuvoo potilaita potilaslain soveltamiseen liittyvissä asioissa  ohjaa ja avustaa muistutuksen, kantelun, potilasvahinkoilmoituksen ja korvaushakemuksen laatimisessa  tiedottaa potilaan oikeuksista  toimii muutoinkin potilaan oikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi.
Potilasasiamiehen tehtävänä on tiedottaa potilaan oikeuksista terveydenhuollon eri palveluissa sekä neuvoa niin potilaita kuin terveydenhuollon henkilöäkin potilaslain soveltamiseen liittyvissä kysymyksissä (esimerkiksi tiedonsaantia, itsemääräämisoikeutta ja hoidon saatavuutta koskevissa asioissa).

Potilasasiamiehen puoleen voi kääntyä myös silloin, kun potilaalla on epäily hoitovirheestä. Hoitoon tai kohteluun liittyvissä ongelmissa tai epäselvyyksissä on ensisijaisesti syytä keskustella hoitoyksikön (osaston, vastaanoton jne.) henkilökunnan tai heidän esimiehensä kanssa.

Potilasasiamies avustaa tarvittaessa ristiriitatilanteiden ratkaisemisessa ja neuvoo valitusmenettelyssä. Terveydenhuollon palveluita käyttävällä on oikeus tehdä muistutus, mikäli hän kokee saaneensa huonoa kohtelua tai palvelua. Muistutusten välityksellä saadun palautteen avulla palvelun tuottaja voi kehittää toimintaansa. Muistutuksen tekeminen ei saa vaikuttaa potilaan myöhempään kohteluun, siksi muistutusasiakirjat on säilytettävä erillään potilasasiakirjoista. Potilasasiamies voi tarvittaessa avustaa asiakasta muistutuksen teossa.

Potilasasiamies ei tee hoitoa koskevia päätöksiä eikä voi muuttaa mm. terveydenhuollon ammattihenkilöiden tekemiä hoitoa koskevia ratkaisuja.

Potilasasiamiehen puhelin- ja vastaanottojat

Siilinjärven sosiaali- ja potilasasiamiespalvelut tuottaa Kuopion kaupunki. Siilinjärven potilasasiamiehenä toimii Arja Kivari

Potilasasiamies on tavattavissa maanantaista torstaihin kello 9.00 – 11.30, 044 718 3304, arja.kivari@kuopio.fi.

Henkilökohtaiset tapaamiset ovat järjestettävissä tarvittaessa.

Siilinjärven sosiaali- ja terveyspalvelujen eri toimipisteissä on saatavilla lomake potilaslaissa tarkoitetun muistutuksen tekemiseen.

Terveyspalveluita koskeva muistutuslomake