Takaisin etusivulle

Rekisteröidyn oikeudet ja niiden toteuttaminen

Sosiaali- ja terveyspalveluiden tietosuojaselosteet

Hoiva- ja vanhuspalvelut

Hoiva- ja vanhuspalveluiden asiakasrekisterin tietosuojaseloste_12_19

Perhe- ja sosiaalipalvelut

Adoption asiakasrekisteri
Isyyden selvittämisen asiakasrekisteri
Lapsen elatuksen asiakasrekisteri
Lapsen huollon ja tapaamisoikeuden asiakasrekisteri
Kunnan alueelle sijoitettujen lasten asiakasrekisteri
Lastensuojeluilmoitusten asiakasrekisteri
Lastensuojelun asiakasrekisteri
Sosiaalihuoltolain mukaisten palvelujen asiakasrekisteri
Toimeentulotuen asiakasrekisteri
Vammaispalvelun asiakasrekisteri
Välitystilin asiakasrekisteri
Kuntouttavan työtoiminnan asiakasrekisteri

Kasvatus- ja perheneuvonnan sekä psykologipalvelujen tietosuojaseloste_12_19
Kehitysvammapalvelujen tietosuojaseloste  

Neuvola- koulu- ja opiskeluterveydenhuollon tietosuojaseloste_12_19

Tuki- ja sijaisperhetoiminnan asiakasrekisteri (Perho)

Terveyspalvelut

Potilasrekisteri_tietosuojaseloste_20190831

Suunterveydenhuollon_tietosuojaseloste_2019

Lomakkeet

Asianosaisen tiedonsaantipyyntö 

Lokirekisteritietojen selvityspyyntö 

Potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain mukainen muistutus

Sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain mukainen muistutus

Sosiaalipalvelun asiakasrekisterien oikaisuvaatimuslomake

Sosiaalipalvelun henkilörekisteritietojen tarkastuspyyntö

Terveyspalveluiden potilasrekisteritietojen tarkastuspyyntö

Terveyspalvelujen potilasrekisterin oikaisuvaatimuslomake

Kanta lokitietojen tarkastus