Hyppää sisältöön
Takaisin etusivulle

Rekisteröidyn oikeudet ja niiden toteuttaminen

Sosiaali- ja terveyspalveluiden tietosuojaselosteet

Hoiva- ja vanhuspalvelut

Hoiva- ja vanhuspalveluiden asiakasrekisterin tietosuojaseloste

Siilinjärven ikääntyneiden tuki -hankkeen tietosuojaseloste

Perhe- ja sosiaalipalvelut

Sosiaalihuollon asiakasrekisteri

Kameravalvonnan asiakasrekisteri 

Tuki- ja sijaisperhetoiminnan asiakasrekisteri

Kasvatus- ja perheneuvonnan sekä psykologipalvelujen tietosuojaseloste_12_19

Neuvola- koulu- ja opiskeluterveydenhuollon tietosuojaseloste_1_21

Lasten ja nuorten mielenterveys- sekä psykologipalvelujen tietosuojaseloste

Terveyspalvelut

Potilasrekisteri_tietosuojaseloste_2021

Suunterveydenhuollon_tietosuojaseloste_20190831

Muiden sote-palvelujen selosteet

Hyvinvointitarjotin.fi alustan tietosuojaseloste

Kehittyvä- ja ikäystävällinen Siilinjärvi -hankkeen kuntakyselyn tietosuojaseloste

Lomakkeet

Asianosaisen tiedonsaantipyyntö

Lokirekisteritietojen selvityspyyntö

Potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain mukainen muistutus

Sosiaalihuollon_asiakkaan_asemasta_ja_oikeuksista_annetun_lain_mukainen_muistutus

Sosiaalipalvelun asiakasrekisterien oikaisuvaatimuslomake

Sosiaalipalvelun henkilörekisteritietojen tarkastuspyyntö

Terveyspalveluiden potilasrekisteritietojen tarkastuspyyntö

Terveyspalvelujen potilasrekisterin oikaisuvaatimuslomake

Kanta lokitietojen tarkastus

Ohje Suomi.fi -sivulle