Takaisin etusivulle

Rekisteröidyn oikeudet ja niiden toteuttaminen

 

 

Rekisteritietojen käsittelyn tarkastuspyyntö

Tiedonkorjaamista koskeva vaatimus

Omien tietojen tarkastuspyyntölomake

Kanta lokitietojen tarkastus