Hyppää sisältöön
90% 95% 100% 110% 120% Tekstin koko
Takaisin etusivulle

Rekisteröidyn oikeudet ja niiden toteuttaminen

Sosiaali- ja terveyspalveluiden tietosuojaselosteet

Hoiva- ja vanhuspalvelut

Hoiva- ja vanhuspalveluiden asiakasrekisterin tietosuojaseloste_12_19

Siilinjärven ikääntyneiden tuki -hankkeen tietosuojaseloste

Perhe- ja sosiaalipalvelut

Adoption asiakasrekisteri
Isyyden selvittämisen asiakasrekisteri
Lapsen elatuksen asiakasrekisteri
Lapsen huollon ja tapaamisoikeuden asiakasrekisteri
Kunnan alueelle sijoitettujen lasten asiakasrekisteri
Lastensuojeluilmoitusten asiakasrekisteri
Lastensuojelun asiakasrekisteri
Sosiaalihuoltolain mukaisten palvelujen asiakasrekisteri
Toimeentulotuen asiakasrekisteri
Kehitysvammapalvelun asiakasrekisteri
Vammaispalvelun asiakasrekisteri
Välitystilin asiakasrekisteri
Kameravalvonnan asiakasrekisteri

Tuki- ja sijaisperhetoiminnan asiakasrekisteri

Kasvatus- ja perheneuvonnan sekä psykologipalvelujen tietosuojaseloste_12_19

Neuvola- koulu- ja opiskeluterveydenhuollon tietosuojaseloste_12_19

 

Terveyspalvelut

Potilasrekisteri_tietosuojaseloste_20190831

Suunterveydenhuollon_tietosuojaseloste_2019

 

Lomakkeet

Asianosaisen tiedonsaantipyyntö

Lokirekisteritietojen_selvityspyynto

Potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain mukainen muistutus

Sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain mukainen muistutus

Sosiaalipalvelun asiakasrekisterien oikaisuvaatimuslomake

Sosiaalipalvelun henkilörekisteritietojen tarkastuspyyntö

Terveyspalveluiden potilasrekisteritietojen tarkastuspyyntö

Terveyspalvelujen potilasrekisterin oikaisuvaatimuslomake

Kanta lokitietojen tarkastus